Posten SDS Divisjon Utviklingstjenester:

Nytt satelittkontor på Tynset

Posten SDS Divisjon Utviklingstjenester leier kontorlokaler til en av sine ansatte på Tynset. Det kan vel tenkes at det er litt drøyt å kalle det avdelingskontor - med bare en ansatt - men et fjernarbeiderkontor er det i hvert fall.Fjernarbeidere trenger kompetansemiljøer i tillegg til fysiske lokaler for å trives.

Posten SDS er en av de bedriftene i Norge som har satset mest profesjonelt på fjernarbeidsløsninger for sine ansatte. Ordningen er dessuten i stadig ekspansjon. Den ikke ukjente SDS-ansatt heter Olav Nytrøen residerer nå som SDS sin fjernarbeider på Tynset, i svært attraktive kontormiljøer, fysisk og kompetansemessig.

I følge dagens tanker om kontorlokalisering for fjernarbeidere er dette kanskje nøkkelen til vellykkede løsninger.

Samboerne i  Kompetansesenteret/Næringshagen på Tynset.


Divisjon utviklingstjenester om seg selv:
Vår visjon: Vi skal være spydspissen i Posten SDS´systemutvikling. Vi skal ha det beste og mest profesjonelle system-utviklingsmiljøet i Norge.
Vi har kompetanse på områdene:
 Rådgiving
· Analyse og Prosjektledelse
· Utvikling og Integrasjon
· Testing og Kvalitetskontroll
· Dokumentering og Opplæring
 Web, Internett og Nettverksarkitektur
· Databaser og Datavarehus
· Vedlikehold og Forvaltning

Hovedkontoret i Oslo
·