Selvangivelse for fjernarbeidere:
Hjemmekontor med dør gir fratrekk

Dersom du kan stenge døra til hjemmekontoret ditt, og du bruker det bare til inntektsgivende arbeid,  kan du trekke fra utgiftene til hjemmekontoret. Dersom kontoret er en del av f.eks. stue eller soverom, får du ikke fradrag.


Hjemmekontor for jobbing gir fratrekk - ikke omsorg.

Av Willy Bakkeli

I forhold til selvangivelsen er det slett ikke likegyldig hvordan du ordner deg med hjemmekontoret ditt. Obosbladet har har i sitt temanummer om hjemmekontor spurt Steinar Skaare i Rådgivende Økonomer asa om lure ting å tenke på i denne forbindelse.

Dette gjelder hvis arbeidsgiveren din ikke gir deg kompensasjon for hjemmekontor.

Det er tre måter å beregne dette fradragsbeløpet på hvis kontoret er godkjent av likningskontoret. Du blir ikke rik av dette, men mange bekker små...

Mest lønnsomt for deg - at jobben betaler
Disse fradragsmulighetene konkurrerer med minstefradraget. I praksis vil det sjelden overstige dette. Dermed er det liten økonomisk gevinst i å har hjemmekontor. Muligheten til en fleksibel arbeidssituasjon vil nok telle mye mer, sier Steinar Skaare til Obosbladet. Han vil absolutt anbefale at du får til en hjemmekontoravtale der din arbeidsgiver står for utgiftene. Får å få det til må bedriften erkjenne at den er tjent med at du arbeider hjemme enten grunne er at du jobber bedre eller at de da får beholde deg.

Selvstendig næringsdrivende med AS kan være lurt
Vanlige næringsdrivende uten AS må følge samme regler som vanlig ansatte. Men dersom du har et AS kan du trekke fra alle faktiske utgifter.  I tillegg kan en få markedsleie for kontorarealet uten at den er skattepliktig. Det er viktig her å følge kravene som likningskontoret stiller, og du du kan ikke leie ut andre deler av boligen samtidig.

PC - utstyr
Ofte dekker arbeidsgiver utgifter til kjøp av PC og annet kontorutstyr. Likningskontoret ser på dette som en utgiftsgodtgjørelse for faktiske utgifter. Dermed er godtgjørelsen skattefri.

Kilde: Obosbladets februarnummer og veiledning fra Skattedirektoratet.

Har du skattetips? Send oss en e-post

Dato: 140201

 

 

Senter for fjernarbeid
>>>Flere nyheter >>>