Nettbasert virtuell prosjektbedrift i utvikling

Nylig ble bedriften Hyperlinkto omtalt i Computerworld. Bedriften har kun tre ansatte. Sammen med 60 høyt kvalifiserte frilansere har de på under et år skapt en virtuell organisasjon som yter tjenester til en rekke store bedrifter. Nettbasert kommunikasjon er en viktig del av driften.

Willy Bakkeli - Senter for fjernarbeid

I følge de tre gründerne har arbeid, frihet, kvalitet og trivsel vært viktigere enn økonomisk suksess.

Frilanserstaben er mangfoldig. Her finnes programmører, designere, pedagoger og prosjektledere. Det er også innslag av musikere, kunstnere, arkitekter og animatører.  Dette er en "hyperlinkorganisasjon som tilbyr et bredt spekter av tjenester. De gjør alt fra å lage portaler, visittkort, logoer og produktspesifikasjoner til å utvikle e-læringskurs for bedrifter og organisasjoner. Alt gjøres via nettet.

Når hyperlink får en ny kunde og setter i gang et nytt prosjekt kartlegges nettverket for å finne de rette linkene eller nodene til jobben. Ved å ha et nettverk av frilansere i stedet for fast ansatte kan vi hele tiden velge de som passer best til jobben. På den måten kan er sette sammen optimale grupper for forskjellige prosjekter. Det er også etablert flere kjerneteam innenfor tjenesteområdene.

Når et team er satt sammen møtes de i et virtuelt prosjektrom på Internett. Adgangen dit reguleres av en passordkontrollert web-side. Her blir arbeidsoppgavene tildelt og en kan diskutere løsninger og forslag i et diskusjonsforum.

Et fysisk treffsted
Bedriften er bygget opp slik at det er rom for stor fleksibilitet. Hittil har "Hyperlinkto" ikke hatt noe felles kontor. Men nå flytter bedriften inn i nye lokaler i Sagveien i Oslo. Her skal det bli en fysisk møteplass til alle som er tilknyttet selskapet.

Like innenfor inngangsdøren vil det være en kafe der der de som kommet hit får mulighet til å være sosial.

Har det gøy
Ingen av de tre ansatte går med dress på jobben. De er mer opptatt av å være seg selv og trives med det de gjør.

Er effektive
- Bedriften har frilansere som tar ansvar og viser intitiativ, sier Rolf Risnes til CW. - Engasjerte medarbeidere er gjerne effektive medarbeidere, og jobbing via nettet sparer mye tid og penger.

De tre grunderne sier at trivsel er viktigere enn å tjene penger, men faktisk gjør de det også. I fjor hadde de en omsetning på to millioner kroner i perioden september - desember.

Hyperlinkto er ikke de eneste som satser på liknende konsepter. Antakelig er det naturlig at slike bedrifter utvikler seg i tråd med de kommunikasjonsmulighetene som Internett gir. Konsulentene.com er et annet eksempel i følge nettavisen Digi.no.


Slik fungerer hyperlinkto

For to år siden oppstod ideen om en annerledes organisasjon. En organisasjon som tok individuelle hensyn på alvor. Hvordan kan man gi frihet og trygghet til enkeltindividet? Vi mener at ved å tilby våre linker et kompetansenettverk og en administrativ enhet, kan vi senke driftskostnader og flate ut organisasjonen. Resultatet blir en økonomisk sterk organisasjon med meget bred kompetanse. Medarbeiderne jobber sammen i prosjekt og fakturerer inn til nettverket. På denne måten får man betalt for sin egeninnsats og man velger selv de prosjektene man ønsker. Organisasjonen sørger for at alle i nettverket får en felles identitet. Den sørger for å være den juridiske enheten ovenfor en kunde. Den arrangerer de sosiale arenaene både fysisk og på nettet. Og sist men ikke minst genererer den mange og store prosjekter som hver enkelt ikke ville være istand til å utføre på egenhånd.

Vil du se selv: hyperlinkto

 

 

Senter for fjernarbeid
>>>Flere nyheter >>>