Fjernarbeidere på museum        

Hvordan er det å ha kontor hjemme? Hvordan organiseres arbeidsdagen? Sekretariatet for samtidsdokumentasjon og -forskning ved Maihaugen på Lillehammer vil gjøre en undersøkelse av hjemmekontorer. 

Av Willy Bakkeli - Senter for fjernarbeid / 150801

Detalj fra Garmo stavkirke på Maihaugen
 - ikke et hjemmekontor!

- Vi ønsker informanter fra Lillehammer, kan Svein Gynnild fortelle Senter for fjernarbeid. Han er prosjektleder ved Sekretariatet for samtidsdokumentasjon og -forskning ved Maihaugen.  - Alt materiale vil bli behandlet og arkivert på forsvarlig måte ved Maihaugen, understreker han.

Gynnild ønsker å gjøre en mindre undersøkelse om hjemmekontorer. Han mener hjemmekontorer er interessante fordi de kan fortelle noe vesentlig om vårt forhold til arbeid, hjemmeliv og fritid i dag. Det er brukerne av hjemmekontorer, deres egne tanker om det å arbeide hjemme, arbeidsdagen og den fysiske utformingen av kontoret som vil stå i sentrum for denne undersøkelsen. 

Svein Gynnild

I første omgang ønsker Gynnild å samtale med folk som har hjemmekontor og eventuelt ta bilder. Det er en forutsetning at informantene gir sitt samtykke til dette. Gynnild håper at resultatene kan bli formidlet på internett.  - Kanskje det også er interesse for å lage et seminar om hjemmet som arbeidssted? spør han. Materialet vil bli lagt til rette slik at Maihaugen kan anvende det i sin videre satsning på dokumentasjon av hjem og bolig.  - For øvrig har jeg hatt stor glede av å ha kontakt med forsker Svein Bergum ved Østlandsforskning, kan Gynnild fortelle. Bergum har forsket på fjernarbeid i flere år, og har blant annet bidratt med litteratur til undersøkelsen. 

Gynnild ønsker kontakt med flere informanter ved eller på Lillehammer, mennesker av begge kjønn, i ulike aldre, yrker og livssituasjoner. Informantene bør arbeide hjemme minst to dager for uka, de kan være i en oppstartings-, avviklings- eller omstillingsfase i forhold til hjemmekontoret.

På spørsmål kan Gynnild  fortelle at det ikke har vært vanskelig å få hjemmearbeidende å forske på. Om kort tid starter han med intervjuene. 

Samtidsforskning
Sekretariatet for samtidsdokumentasjon og -forskning ble opprettet av Norsk museumsutvikling i 1996 for å støtte museene i arbeidet med å utforske samtiden.

Sekretariatet skal:

Maihaugen har allerede vekket oppmerksomhet med sin samtidsdokumentasjon. I stedet for å samle inn museumsgjenstander mange år etterpå, går museet aktivt ut og skaffer seg dokumentasjon og gjenstander i samtiden, mens de er i bruk. Nye moderne hus med dagens innredninger og løsninger er allerede tilgjengelig for publikum på museumsområdet.

Fra Friluftsmuseet

Et boligfelt med hjem fra vårt eget århundre. Moelvenhuset var moderne i 1974. Det var lettstelt og praktisk. Naboens hus er noen år yngre, men for en forskjell det var på 10 år! Det siste huset er fra 1996 og har allerede havnet på museum! Også her sees familiens historie. Noe er arvet, noe har de hatt noen år og noe er kjøpt nylig. For en mengde ting vi omgir oss med!
 

Senter for fjernarbeid
>>>Nyheter >>>