Rindal satser på fjernarbeid i nyåpnet senter

Rindal vil ha utflyttede velutdannede sambygdinger hjem igjen. Satsing på fjernarbeidssenter er ett av virkemidlene.Av Willy Bakkeli - Senter for fjernarbeid - 291001

Rindal i vekst er et samfunnsutviklingsprosjekt som handler om å gjøre Rindal med tilhørende region til et attraktivt sted å bo, arbeide og utfolde seg på.

Rindal Fjernarbeidssenter er nå en realitet! Kjetil Fagerholt og Jon Solem flyttet inn i oktober og deler kontorcelle i sentret. Sentret er lokalisert i Rindalstorget 2 etg. Til sammen jobber 8 personer i det tverrfaglige kontorfellesskapet, herav 3 "ekte" fjernarbeidere. I løpet av oktober vil sentret være tilknyttet bredbånd. Les selv på informative websider i www.rindalivekst.com 

Bildet viser Jon Ole Aspli i Aspli Grafiske AS               

Mål:

Strategi:


Stor spørreundersøkelse gjennomført våren 01!

Over 400 utflytta Rindalinger i alderen 19 til 40 år har fått tilsendt spørreskjema. Et av målene var å komme i direkte dialog med folk som kanskje kunne tenke seg å flytte tilbake til Rindal. Men vi var også interessert i innspill som kunne gjøre Rindal mere interessant som bokommune - kanskje så interessant at folk ikke kan motstå fristelsen til å flytte. Åse Børset har analysert resultatene fra undersøkelsen som en studentoppgave. Analysen er velskrevet og interressant å lese.

Grafer: Fra spørreundersøkelsen om Rindalinger

Vi ser at andelen av kvinner som velger å bo i Rindal er på 37 %. Det at gjennomsnitten er blitt såpass høy skyldes en god periode blant kvinner født mellom 1966-70. Her er prosenten av dem som har bosatt seg i Rindal i flere år opp mot 60 %, noe som drar opp snittet i resten av perioden. Hadde det ikke vært for denne ”bølgen” hadde prosenten ligget på rundt 30!

 

Når det gjelder menn, er det hele 57 % av dem som velger å bosette seg i hjembygda, altså hele 20 % mer enn hos kvinnene! Her finnes det ingen perioder som skiller seg spesielt ut fra resten, og det virker som om tallene går noe tilfeldig opp og ned. Et eksempel på et årskull som skiller seg litt ut er imidlertid 75-modellene. Her er prosenten menn som har bosatt seg i Rindal helt nede i 33%. Riktignok er  det snakk om unge mennesker som muligens fremdeles er under utdanning og nettopp derfor ikke bor i Rindal. I så fall er det mulig at prosenten vil øke med åra. Jeg tok allikevel kontakt med en av dem som gikk i denne klassen for å høre om det fantes noen forklaring på det hele. Vedkommende mente å huske at dette hadde vært en usedvanlig rolig klasse med flinke og ivrige elever. Det viste seg også at en svært stor andel av klassen senere tok høyere utdanning og at mange av dem for tiden sitter i høye stillinger rundt omkring i landet. Dette er jobber som det ikke er tilgang på hjemme i Rindal. 

Les denne rapporten i sin helhet på www.rindalivekst.com 

 

 

Se også vår tidligere omtale av Yngve Bakkens hovedoppgave om satsing på fjernarbeid i Rindal.

Senter for fjernarbeid
>>>Nyheter >>>