Finske Naturpolis-prosjektet vant i eWeek 2001 i skarp konkurranse med det norske og skotske bidraget.

Vinnerbidraget beskriver en satsing på fjernarbeid allerede fra 1987 i den nord-finske byen Kuusamo med 18 000 innbyggere ikke langt fra den russiske grensen.

Av Willy Bakkeli / SFF 151101

Prosjektet der en satser på bruk av elektronisk kommunikasjon i de fleste former, har vært vellykket og har ført til mange prosjekter med et stort antall partnere. I 1987 arbeidet ingen i Kuusamo innen IT-utvikling. I dag er 250 personer sysselsatt med programvarearbeid og annen IT-teknisk utvikling.

Best Initiative Supporting Regional Development
Such initiatives aim to use ICT to support the inclusion of remote or underdeveloped regions in the national, European or global economic circuits.
Criteria to be considered:
measured impact, as well as the potential impact to stimulate the economic growth, applicability to other regions.

I dag er for eksempel omlag 150 personer bosatt i Kuusamo ivrig opptatt med varierte universitetsstudier til tross for at undervisningsaktivitetene er over 200 km unna. Eksemplene er mange.

Turistnæringen er viktig i området og det er behov for teknisk kompetanse for å løse deres behov. Call Centre er også blitt en betydelig næringsvei.

For å lage en lang historie kort - Kuusamo satser videre med dokumenterte resultater i ryggen med neste pilpælsplan fram til 2006. Kuusamo har allrede bygget ut en svært god bredbånds infrastruktur for å lokke virksomheter med behov for stor kapasitet på nettkommunikasjonen.  Målet er å doble antall bedrifter og øke antall ansatte med mange hundre. I tillegg til å oppmuntre små og mellomstore bedrifter, ønsker en utvikling mot at større selskaper skal slå seg ned i Kuusamo.

 

Eystein Fossum i Semco om hvordan flytte arbeidsoppgaver fra sentrale til perifere strøk

I sitt bidrag forteller Fossum om viktige erfaringer i arbeidet med å bruke fjernarbeid som middel for å skape arbeidsplasser og snu flyttestrømmen mot sentrale strøk.

Prosjektene som beskrives er fra Engerdal, Karasjok og Porsanger

Sentralt er det å finne jobber som passer til fjernarbeid. Ikke minst er det viktig å selge aktivt de mulighetene som fjernarbeid gir, og de gode sidene ved å bo "på bygda". - Ikke vent at arbeidsplassenen skal komme av seg selv, en må organsiere og ansette lokalt. Og ikke minst - ikke vær for ambisiøs. For å lykkes må en være tålmodig heter det i foredraget. 

Hvorledes finne fjernarbeidere?
Bruk nettverkene som finnes aktivt. Viktige grupper kan være ungdom under utdanning, folk som har flyttet ut eller som fortsatt har tilknytning til bygda. Finn ut hvem som er interessert og hvorfor, og støtt opp under de som er alvorlig interessert. Planlegg og bygg opp en god infrastruktur som skal hjelpe fjernarbeidere i gang, og gi dem mulighet til å skape varige arbeidsordninger og jobbrelasjoner.                   Fossums innlegg i Brussel 12. november: Dossier

Noen konklusjoner:

 

Bidrag fra Skottland:
Aktiv distriktsbasert arbeidsformidling over Internett

Fife Direct er et nettsted som kombinerer arbeidsformidling, muligheter innen fjernundervisning fra lokale og nasjonale databaser. Her er også forretningsmuligheter ved oppkobling til eiendomsdatase og nettsteder innen forretningsvirksomhet. FifeDirect har også opplegg for å komme i kontakt med lokale myndigheter ift arbeidsmuligheter.

Det er etablert hele 43 sentra i regionen som tilsammen utgjør "Fife Community Network". Tilgang er sikret for alle i Fife-felleskapet uavhenig av inntekt eller hvor en er fysisk.

E-work
I tillegg bidarer Fife direct også til utvikling av e-work og e-business innen samarbeidsorganisasjonene. Dette har ført til en moderisering i mange aspekter ved informasjonsinnhenting og utvikling av servicetjenester. Det er blitt skapt økt vilje til å lære hvordan arbeide med nye informasjons- og kommunikasjonsteknologier. Resultatet er nye ferdigheter og mer oppmerksomhet ift potensialet for web-baserte service-tjenester og samarbeidsformer.

Senter for fjernarbeid
>>>Nyheter >>>