Kraftig økning i bruk av telefon- og videokonferanser

Telenor har i høst registrert en kraftig økning i bruken av telefon-
og videokonferanser. Totalt har disse møteformene økt med ca. 30
prosent fra september til november i år sammenlignet med samme
periode i fjor.


Det er to hovedgrunner til økningen i bruken av telefon- og
videokonferanser: Den generelle nedgangen i markedet for IKT-relatert
virksomhet med fokus på kostnadskutt og ettervirkningene etter
terroranslaget mot USA 11. september i år.
Se linker til artikler om 11.september

Telefonmøter
I oktober og november økte antall telefonmøter satt opp via
Telenor-tjenesten MeetAt 119 med nærmere 35 prosent sammenlignet med
samme periode i fjor. I denne perioden økte omsetningen med ca 20
prosent. I november ble det satt ny rekord i antall møter satt opp på
en dag.

"I løpet av høsten har det vært en overgang fra møter satt opp via
kundebehandlere på MeetAt 119 til automatiserte møter. En stor del av
veksten skyldes blant annet nylanseringen av telefonmøter satt opp
via WEB, men det er vekst på alle møtetyper,"sier salgs- og
markedsdirektør Erling Christoffersen i Telenor Teleservice.
 
Videokonferanser
Telenors videokonferansetjeneste og Møtepunktet i Itworks formidler
videokonferanser både til interne og eksterne kunder. Begge melder om
en økning i bruken av videokonferanser på mellom 25 og 30 prosent i
perioden etter 11. september i år. Telenors videokonferansetjeneste
har en landsdekkende bestillingstjeneste for videokonferanser og
tilbyr utleie av egne videokonferanserom i de største byene i
landet.

Kilde: Pressemelding - Telenor


Etter terrorkatastrofen i USA
Økt fokus på desentralisert arbeidsorganisering

Bedrifter med systemer for fjernarbeid kommer raskere i virksomhet etter terrorkatastrofen mot World Trade Center i New York. Vil desentraliserte samfunnsfunksjoner komme på dagsorden i USA? / 051001
Fjernarbeid øker sterkt i terrorrammet storbedrift 
Hjemmekontoret blir backup for jobben
Grobunn for desentralisert samfunnstenkning

 

Mer om videokonferanser: Se her