Arbeidslivsforum vil videreføre temaet fleksible arbeidsformer og fjernarbeid

Arbeidslivsforum hadde nylig sitt årsmøte der aktiviter i forbindelse med fleksible arbeidsformer og fjernarbeid var ett av temaene. Arbeidslivsforum ønsker interesserte medlemmer fra Norsk fjernarbeidsforum velkommen.

Av Willy Bakkeli - Senter for fjernarbeid - 080302

Ett av punktene på dagsordenen til Generalforsamlingen 20. mars i Norsk Fjernarbeidsforum er oppløsning av forumet.  Grunnen til at oppløsning er satt på dagsorden, er problemet med å verve nok medlemmer til å opprettholde et fornuftig aktivitetsnivå. 

Styremedlem i Norsk Fjernarbeidsforum, John Willy Bakke, har særlig arbeidet i det siste med å sikre en fremtidig arena for fjernarbeidstemaet. Styret vært i kontakt med Arbeidslivsforum for å undersøke hvorvidt dette kunne være et aktuelt alternativ.  På Arbeidslivsforums generalforsamling ble fjernarbeid som tema, og Fjernarbeidsforums medlemmer ønsket velkommen.  Arbeidslivsforum ønsket også å legge forholdene til rette for en videre publisering av Veileder i fjernarbeid.

Senter for fjernarbeid
>>>Nyheter >>>