Gil Gordon:
- Telecommute by default!

Fjernarbeidsguruen Gil Gordon forteller her i en kommentar at han ikke er overrasket over at det ikke ble registrert noen økning i fjernarbeidsaktiviteter etter terrorkatastrofen i New York 11. september. Her grunngir han dette.

Av Willy Bakkeli - Senter for fjernarbeid - 280302

Fjernarbeidsguruen Gil Gordon forteller i en kommentar at telefonen stod ikke stille dagene etter katastrofen av folk som spurte om dette ville føre til økning. Han kunne ikke da si at så var tilfelle.

Undersøkelsen tyder på at det ikke har skjedd noen forandringer, eller økning i fjernarbeidsbruken etter 11.september. - Egentlig er jeg ikke overrasket over dette, sier Gil Gordon. Han nevner noen grunner til dette.

I september 2001 var infrastrukturen for bred nettkommunikasjon forlengst på plass i form av nødvendig teknologi, erfaring og flere års oppmerksomhet mot å ha sårbare  "flaskehalser" i nettverkene som kunne lamme hele systemet i unntaktssituasjoner. Arbeidet med å unngå slike situasjoner ble særlig vekket ved jordskjelvene i 1989 og 1994 i California. Erfaringen fra disse hendelsene med alvorlige skader på kommunikasjonsnettene, førte til en landsdekkende oppmerksomhet for å motvirke slike situasjoner.

Ansatte som hadde kontorer i eller nær World Trade Center, og som var i stand til å arbeide, hadde ikke noe annet valg enn å "telecommute by default" i følge Gil Gordon. På samme måten ville ansatte med jobber andre steder på Manhatten eller i sentrale New York, velge å arbeide hjemmefra, fordi de følte bekymring og ubehag ved å dra hjemmefra. Antakelig syntes de dette var ikke var noe spesielt, de ble bare hjemme og gjorde det arbeidet de var i stand til å gjøre.

Det økte fjernarbeidet var ikke basert på beslutninger og planer fra arbeidsgivere om å tillate det, men mer et resultat av individuelle beslutninger som mange ansatte hadde mulighet til fra før. Forskjellen var nå at standard alternativ - å jobbe på jobben - nå var mer eller mindre utilgjengelig for en stund.

En annen grunn til at telework ikke ble rapportert å øke, er at vi nå ser begynnelsen på slutten på "telework" som et isolert fenomen i forhold til arbeidsplassen. Som mange har sagt allerede, telework transformerer (morfer *)  nå til en videre form for mobilitet. Flere folk gjør mer arbeid i andre steder enn bare på kontoret - og hjemmekontoret er ett av disse. I denne konteksten kan vi se at mange ansatte kanskje begynte å jobbe hjemmefra etter angrepet, er det god mulig at arbeidsgiveren deres ikke identifiserte det som telework, det var bare mobilt arbeide - en arbeidsform som blir mer og mer vanlig i dag.

Dersom ikke-nyheter om telework overrasker enkelte, finner jeg det ikke overraskende å registrere hvordan angrepene får ansvarlige i store selskaper til å tenke om igjen i sine langtidsplanlegging ift kontorbygg. Mange arbeidsgivere har nå signalisert at de vil ut av Manhatttan til andre steder i regionen, eller at de i det minste vil splitte opp sitt single kjempehovedkvarter på Manhattan. Men slik tenkning finner en også i andre byer. Grunnen er åpenbar. Stadig fler ledere ser risikoen ved å ha "alle egg i en kurv", eller alle ansatte i ett bygg. Dersom en legger vekt på sårbarhetsaspektet, er det helt logisk.

Dessuten er det unødvendig dyrt å konsentrere hele staben i høykostsonen i viktige forretningssentra når teknologien tillater sømløs sammensmeltning av arbeid og arbeidssteder.

 

Den webbaserte undersøkelsen ble gjort på bestillling fra ITAC (International Telework Association And Council). Undersøkelsen var en web-basert spørring blant ITACs medlemmer og lesere av deres nyhetsbrev for å få vite hvordan/om deres organisasjoner responderte på 11.september katastrofen i New York, og dens innvirkning på telework. Blant i 160 respondentene, de fleste boende utenfor New York, var 61 prosent ansvarlige for fjernarbeidere eller fjernarbeidsprogrammer. Av disse antydet 48 prosent en økning, mens 52 prosent ikke merket noen forandring. Blant disse var hovedgrunnene bilkøer og transportproblemer (45%), ønske om mer tid med familien (31%), bekymring for personlig sikkerhet (24%). Utslagene i forhold til 11.september syntes minimale eller ubetydelige i denne ikke- vitenskapelige begrensede undersøkelsen. Se Gil Gordons generelle kommentar over.


Kilde: ITAC (International Telework Association And Council) og kommentar av Gil Gordon.
 

Tidligere linker/artikler:

Etter terrorkatastrofen i USA:
Skaper grobunn for desentralisert samfunnstenkning

Hjemmekontoret blir backup for jobben

Fjernarbeid øker sterkt i terrorrammet storbedrift 

Videokonferenser vanligare efter terrorattacken

Skyskrapere blir overflødige

Skattelette for fjernarbeiderbedrifter i USA

 

 

 

*) Alle med ungdommer i huset vet hva å morfe er.  De har lest Animorphs - en landeplage av en ungdomsbestselger fra USA med over mange titalls bøker (18 på norsk) der fem ungdommer kan morfe - omskape seg til å få nye egenskaper i forskjellige dyreskikkelser. Deres onde fiende er utenomjordiske "jerker" ( fra amerikansk - jerks) som tar kontrollen over hjernen deres.

 

Senter for fjernarbeid
>>>Nyheter >>>