Fjernarbeid over landegrensene

Antakelig er det for liten oppmerksomhet rettet mot sterkt voksende globale elektroniske arbeidsformer over Internett. Vi har alle i avisene lest om norske firmaer som leier regnskapsfunksjoner fysisk lokalisert i India. Vi synes dette høres litt spennende og pitoreskt ut - men at det vel ikke berører vår virkelighet.

Av Willy Bakkeli - Senter for fjernarbeid - 310502

For å sette det litt på spissen: Sannheten kan være at dette allerede er blodig alvor, og at det over tid kan overføre millioner av dagsverk fra nord til sør. De som har hatt sine arbeidsplasser innen industrien i Europa har forlengst erfart at hundretusenvis av arbeidsplasser er blitt borte. Antakelig står vi nå foran en liknende epoke for nye grupper. Nå vil også serviceyrker, regnskap og andre yrker, der den sosiale rammen ikke er avgjørende, kunne settes ut til et sted på jorden er personallønningene er lavere.

Og dette er takket være elektronisk kommunikasjon som stadig bryter nye barrierer innen arbeidslivet og hvordan det foregår.

Hvordan bør det norske samfunnet reagere på denne situasjonen? Antakelig ved å ta det som en positiv utfordring. Kan de så kan vi.

Et EU-prosjekt arbeider nettopp med å få fram sammenhenger i forhold til denne problematikken. De operer med begrepet "IST*-enabled cross-border work". Dette er nettbasert arbeid/samarbeid på tvers av landegrenser der enkeltindivider, selskapsenheter eller geografisk spredte arbeidsgrupper (virtual teams).

Blant flere er det den erfarne kommunikasjonsforskeren Walter Paavonen som arbeider med denne problematikken. Synes du dette er et spennende tema? Les mer her: www.unomondo.org

*) IST Information System Technologies