Vegvesenet satser på virtuelt samarbeidsnettverk

Statens vegvesen har inngått avtale med Telenor Business Solutions om leveranse av landsdekkende nettverk for datakommunikasjon og drift av IT-tjenester. Avtalene har en
totalverdi på 134 millioner kroner over tre år, og innebærer blant annet leveranse av landets største virtuelle nettverk basert på internetteknologi (IP VPN).


Senter for fjernarbeid 090702

Den nye såkalte IP VPN-løsningen, som Telenor noe kryptisk kaller sin nettverksløsning, for Statens vegvesen knytter 300 lokasjoner sammen i et eget virtuelt nettverk. Løsningen samler en rekke
funksjoner i ett nett, og gir de ansatte tilgang på tjenester som e-post, intranett og interne systemer, enten de er på arbeidsplassen, hjemme eller på reise.

TBS har også inngått avtale om etablering og drift av IT- og kommunikasjonssystemet for det nye produksjonsselskapet AS Vegproduksjon, som skilles ut i et eget aksjeselskap fra årsskiftet.
TBS overtar blant annet drift av maskinvare, operativsystemer og databaser. Avtalen innebærer
også brukerstøtte for alle ansatte gjennom ett kontaktpunkt i TBS, samt leveranse av et nytt WAN (Wide Area Network). Avtalen omfatter over 800 IT-brukere fordelt på 250 lokasjoner.

Avtalene med Telenor Business Solutions (TBS) er tegnet for tre år, og har en totalverdi på 134 millioner kroner. Dette omfatter de to kontraktene med henholdsvis Statens vegvesens forvaltning og produksjon, som skilles ut fra Statens vegvesen fra 2003.

- Med denne avtalen vil vi få en topp moderne IKT-løsning som støtter vår kjernevirksomhet. Vi søker alltid å utnytte teknologi for å bedre måten vi arbeider på, sier Haldor I. Tryggestad i Statens vegvesen.

- Stadig flere bedrifter og organisasjoner ser fordelen av å gå over til denne moderne måten å
løse behovet for datakommunikasjon, og vi tror flere store aktører vil følge etter Statens vegvesen," sier Morten Lundal, administrerende direktør i Telenor Business Solutions.

Kilde: Pressemelding Telenor Business Solutions