Aktuelt Presseklipp med lenker til artikler som berører  fjernarbeid og arbeidsliv direkte og indirekte.
Grønt: Stoff fra temasider
 

Stoff eldre enn 18. februar 2001

Under halvparten rekker å gjøre jobben sin
- En ny undersøkelse om helse og stress på arbeidsplassen viser at kun to av fem rekker å gjøre jobben sin i løpet av ordinær arbeidstid. / digi 1802014

Første ordinære generalforsamling i Norsk fjernarbeidsforum
Den første ordinære generalforsamlingen i Norsk fjernarbeidsforum sin historie ble gjennomført 7. februar med Bjørn Tommy Tollånes fra Nipa som rutinert myndig-munter ordstyrer. / Senter for fjernarbeid 140201

Selvangivelse for fjernarbeidere:
Hjemmekontor med dør gir fratrekk
Dersom du kan stenge døra til hjemmekontoret ditt, og du bruker det bare til inntektsgivende arbeid,  kan du trekke fra utgiftene til hjemmekontoret. Er kontoret en del av stue eller soverom, får du ikke fradrag. /Senter for fjernarbeid 130201

Spar penger på hjemmenett
Hjemmeaksess best for småbedriftene?
Trådløse hjemmenett er på full fart inn i hjemmene og spesielt de med hjemmekontor. Ja, det er faktisk så mye å spare på bredbånd ut og hjemmenett at kabelleverandørene prøver å begrense bruken. /Telecom 120201

IT-eliten velger fritt
I den nye økonomien spiller det tilsynelatende ingen rolle hvor du jobber fra. Det vesentlige er hvor du helst vil være. Og det bestemmer du!

I boken " The New Geography" beskriver byforsker og forfatter Joel Kotkin hvordan informasjonsteknologi og tilgang til Internettet er i ferd med å endre hvor og hvordan mennesker i USA bor og arbeider. /VG 120201

Jobben bra, men hjemme best
- Folk som jobber hjemmefra, jobber én dag lenger i uken enn alle andre og er takknemlige for sine privilegier, viser en ny undersøkelse. /Digi 090201

Valdres fjernarbeidssenter vil skape
10 fjernarbeidsplasser innen høsten 2004

Vakre Hedalen i Valdres ligger 13 mil fra Oslo. Basert på erfaring fra andre tilsvarende prosjekter er avstanden ideell for å skape stabile fjernarbeidsplasser. Med kortere avstand og stadig bedre utbygd kommunikasjon kunne dagpendling vært aktuelt og dermed ødelagt fundamentet for et fjernarbeidssenter, sier prosjektgruppa for Hedalen kontorsenter. /Senter for fjernarbeid 040201

Fjernarbeid i skvis mellom gamle og nye typer jobbregimer
Fjernarbeid og fleksible arbeidsformer er i dag er preget av en underliggende konflikt mellom minst to temmelig ulike tenkemåter og arbeidsmåter. /Senter for fjernarbeid 030201

Stort potensial for bygda
- Bygdesamfunna har eit stort potensiale, berre ein vil reindyrke verdiane sine. Medan bygdebyane berre kan bli ein dårleg kopi av det urbane samfunnet, har bygda verdiar som kan få flyttestraumen den andre vegen. Sunnmørsposten 030201

Norrmännen kommer Bredband, badhus och billigt boende ska locka dem över
Torsby har mycket att erbjuda; där är billigt att leva och bo och där finns både badhus och bredband. Detta använder nu Torsby Bostäder i annonser i norska tidningar för att locka norrmän att flytta till Torsby.
  Torsby Bostäder har annonserat i Hamar, Elverum och Kongsvinger och förhoppningen är att norrmän ska fylla en del av de tomma lägenheter som bostadsbolaget har. /Värmlands folkblad sept 2000

Utvid huset og arbejd hjemme
Hjemmearbejde kan give masser af familier næsten uløselige pladsproblemer. Familien Berggreen tog konsekvensen.Hvad stiller man op, når manden, konen eller måske begge to vil arbejde derhjemme, og der langt fra er plads nok? Skal man bytte huset ud med et større? Skal man bygge til? Eller skal bare lade sig nøje med den plads, der nu engang er? /Jyllandsposten 280101

eLæring, topp teknologi og tilgjengelighet er ikke nok!
Hallelujatiden er forbi også i eLæringsbransjen. Skal læring skje må det mer til enn kurs på nett. Dette var gjennomgangsmelodien på årets første SPO konferanse; eLæring. Troen på at læring skulle skje bare en innførte ”state of the art technology” er over. /SPO 240101

Største trenden på amerikanske arbeidsplasser
I en amerikansk undersøkelse identifiserte 43% av human resource lederne at ”telecommuting” var den absolutt største arbeidsplasstrenden i år 2000. Telependling betyr at den ansatte fjernarbeider men har gjennom telenettet tilgang til arbeidsplassens server og all den informasjon som ligger der. /SPO 200101

TekMac AS tenker annerledes: 
Satser både sentralt og regionalt
Personlige forbindelser kan være avgjørende for utbygging av arbeidsplasser i regionene. Bjørn Grønlien pendler nå mellom sine to hjem - i Vågå og Jessheim i samme jobben. Målet er å innarbeide seg i Vågåregionenflytte deler av virksomheten til Vågå, samtidig som kunderelasjonene i Osloregionen skal betjenes både fra hovedkontoret på Jessheim og avdelingen i Vågå.  /Senter for fjernarbeid 220101

Vågå næringshage moden for fjernarbeidere
Etter at næringshagen i Vågå  i Gudbrandsdal ble åpnet i fjor sommer -  har senteret hatt en svært positiv utvikling. Hele næringshagearealet er snart fulltegnet med 30 arbeidsplasser. Og nå skal det etableres et fjernarbeidskontor i miljøet kan daglig leder Simen Bjørgen fortelle.  /Senter for fjernarbeid 210101

Kampen om tiden
En møtefri dag i uken. Mobilfri til alle i helgene. E-post-fri hver mandag - og filtre som kan skille skitt fra kanel i informasjonsflommen. VG 180101

Vågå blir senter for e-handel
Vågå er tiltenkt ein sentral posisjon for moderne marknadsføring og elektronisk kompetanse her til lands: E-laget tek over for S-laget... GD 170101

«Herlig, herlig, men farlig, farlig»
- Det er uhyre viktig at hjemmekontor er frivillig, og at det finnes gode arbeids- og forsikringsavtaler, sier Kine Smith Larsen. Varden 160101

Major i Hærstaben prøvekanin for fjernarbeid
Han lønnes av Hærstaben i Oslo, jobber for Hærstaben, men befinner seg for det meste av tiden i Trondheim. Major Jonny Ruud er prøvekanin for fjernarbeid i Hærstaben. SFF 15.01.01

Gjøvik Kunnskapspark åpner "startbua":
Et tilbud til nyskaping og utvikling for mindre bedrifter
I dag er den offisielle åpningen av inkubatoren ”Startbua”, som er en del av Gjøvik Kunnskapspark. To bedrifter er allerede med i inkubatoren. – Vi har som målsetning å fokusere spesielt på kvinner og nyskapning gjennom ulike virkemidler, sier inkubatorleder Geir Glomstad. SFF 130101

Nye måter å kommunisere på:
Digital tv- og sammensmeltningen med Internett

Senter for fjernarbeid var 9. januar med på 1. Tuesday sitt arrangement på Rockefeller i Oslo. Det var over 700 påmeldte der. Hovedtema var den digitale utviklingen innen TV. Hvilke muligheter gir det for nyutvikling og skaping av nye arbeidsplasser. Du kan selv høre og se innslagene via i-markets opptak fra møtet. Vi som var der hadde det morsomt - kanskje du får med deg litt av stemningen? 0901001SFF

Hjemmearbeid er for krevende tror forskere:
Ansatte holder seg på jobben
-Folk er så stresset på hjemmebane at de synes det er best å være på jobb, sier forsker Jon Rogstad i en kommentar til avisen VG. For mange oppleves den vanlige jobben som velorganisert, trygg og samtidig sosial. SFF 080101

Nordmann i Sverige med "licensiat-thesis" om fjernarbeid ved Linköpings universitet:
- Riktig mediavalg avgjørende for god fjernledelse
Fjernledelse er vanskeligere og noe forskjellig fra tradisjonell ledelse. De fleste fjernlederne hadde de største utfordringer i å opprettholde kommunikasjonsfrekvens og å håndtere vanskeligheter i "ikke-arbeids" relatert kommunikasjon over avstand. Senter for fjernarbeid 01012001

Slik blir din nye jobbhverdag  (Jobb)
Om tre år vil du ikke lenger ha et fast tilholdssted på jobben. På den måten vil bedriftene øke produktiviteten med mellom tre og ti timer i uken Aftenposten 301200

Virtuell bedrift:
Dropper kontoret, sparer millioner
IT-konsulentselskapet Mazeppa har hverken kontorplasser, sentralbord eller administrasjon. Det sparer selskapet opptil en million kroner årlig på. Aftenposten 17122000

Allt färre väljer att arbeta hemifrån

Trots allt tal om att distansarbete är framtiden väljer allt färre att arbeta hemma. Många som har företagets godkännande att arbeta hemifrån kan inte göra det på grund av ansvaret i jobbet. IDG - Sverige 06122000

Norsk fjernarbeidsforum
Nå er Norsk fjernarbeidsforum kommet i drift. www.fjernarbeid.no SFF 1112200

Pendlende fjernarbeidere slår til mot NSB 
Nå kan det virke som om NSB virkelig har terget på seg pendlerne fra innlandet. Se og hør video fra NRK.   061200

Pendlere til kamp mot dyrere tog 
Mjøsen Pendlerforening går til kamp mot NSB, som øker prisen på månedskort mellom Hamar og Oslo med 22 prosent fra nyttår. Hamar Arbeiderblad 05122000

Lillehammer: Pilotkurs i fjernarbeid godt i gang
Etter en rolig start der deltakerne skulle gjøre seg kjent med fjernundervisnings- systemet går oppgaveløsningen nå for fullt. For  tiden diskuteres hvilke arbeidsoppgaver som passer for fjernarbeid, og hvilke personlige egenskaper passer til fjernarbeid. -Nivået på diskusjonen er meget kvalifisert, forteller fagansvarlig  Svein Bergum ved Høgskolen på Lillehammer. SFF 0512200

Superfjernarbeideren i aksjon

Norsk Fjernarbeidsforum på nett 6. desember er utsatt pga tekniske problemer
- Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves, heter det. Snart er Fjernarbeidsforum på nett.
Fjernarbeidsforum skal være et samlende forum for alle med interesse for fjernarbeid og fleksible arbeidsformer i Norge. Den 6. desember åpnes forumet for medlemmer og andre. Norsk fjernarbeidsforum ble stiftet 3. februar 2000 og er en uavhengig, medlemsbasert, ikke kommersiell forening. 

Inititativtakere til foreningen er Prosjekt Fjernarbeid og samarbeidspartnere er Norsk institutt for personal og administrasjon (NIPA) og Senter for fjernarbeid. Etableringen av forumet er finansiert med bidrag fra Norges forskningsråd, Kommunal-og regionaldepartementet og Nærings-og handelsdepartementet.

Engerdal I:- Kanskje noe for meg også
I går var statsråd Sylvia Brustad i hjemme for å åpne Engerdal Næringssenter AS. Nyskapningen er midt i blinken - også for hennes egen del. Østlendingen 05122000

Engerdal II: Fjernarbeid i Engerdal
Engerdølene starter i det små — med fast arbeidsplass til daglig leder Solvor Svendsen og eget kontor til telependler Hanne Martinsson. I tillegg er det en arbeidsstasjon for folk som bare vil innom for en kort periode — noen timer eller noen døgn. Men utvidelsesplanene er klare, og må komme. Hamar arbeiderblad 05122000

Tynset: Fjernarbeider til Posten SDS utviklingstjenester fra Tynset
Posten SDS er en av de bedriftene i Norge som har satset mest profesjonelt på fjernarbeidsløsninger for sine ansatte. Ordningen er dessuten i stadig ekspansjon. Den ikke ukjente SDS-ansatt heter Olav Nytrøen residerer nå som SDS sin fjernarbeider på Tynset, i svært attraktive kontormiljøer, fysisk og kompetansemessig. SFF 03122000

19 prosent økning i fjernarbeid i England
Hele 250 000 ansatte ble nye fjernarbeidere i England forrige år. Det er en økning på 19 prosent. Dette vil si at 1,5 millioner, eller 5,5 prosent av arbeidstakerne, arbeidet hjemme med PC og telefonlinje som nettverk til omverdenen og arbeidslivet i jobbsammenheng. SFF 13112000

Nye tider for fagbevægelsen i Danmark
Dansk LO har i sitt fagblad på nett en omfattende diskusjon om det digitale arbeidsmarked. utviklingen inne arbeidslivet krever nye grep. Artiklene gir en interessessant diskusjon om utfordringer og løsninger for fagbevegelsen i framtida. Dansk LO-aktuelt 10112000

Digital fagforening
Norsk grafisk forbund ønsker å knytte til seg nye medlemmer blant folk som jobber alene og i bedrifter som ikke har tariffavtale. Medlemmene i prosjektet skal ikke være med i noen fagforening, men ha direkte kontakt med forbundet via internett. Kontingenten vil bli den samme som for andre direktemedlemmer med månedlig innbetaling via nettet.
Tilbudet til de nye "virtuelle medlemmene" blir blant annet tilgang til en ny database med oversikt over lover og avtaleverk, samt etter- og videreutdanning. Ideen er at medlemmene skal kunne sende inn en e-post hvis det er noe de lurer på, og få raskt svar. LO-aktuelt 30102000

LO ønsker en helt ny arbeidsmiljølov
LO vil ha en helt ny lov som skal erstatte arbeidsmiljøloven. Det skyldes den rivende utviklingen i arbeidslivet siden den nåværende loven trådde i kraft i 1977. Det er blitt stadig mer vanlig at arbeidstakere driver fjernarbeid, det vil si at de er ansatt ved en bedrift, men at de helt eller delvis jobber hjemme. Bente Halvorsen viser til at LO nå drøfter alle slike forhold. LOs kongress i mai neste år skal avgjøre hvilke krav organisasjonen skal stille om en ny lov for arbeidslivet. Hamar arbeiderblad 21102000

Reiserapport fra Telework 2000 i Stockholm
The 5th International Telework Workshop: 2000 and beyond. Telework and the Future of Work  28.8 – 1.9.2000:
Konferansen var den femte i rekken av en serie forskningsorienterte workshop som tar opp spørsmålet om fjernarbeidets utvikling. Årets arrangementet var støttet av Nutek, Kommunikationsforsknings beredningen (KFB), Telia, Handelshøgskolan i Stockholm og Rådet for Arbetslivsforskning. Referent: Tom Erik Julsrud - Fjernarbeidsforum - 1710200

Tregt fjernarbeids-prosjekt i Alta
Prosjektet Telependling/fjernarbeid i Alta har så langt ikke gitt den store uttellinga i form av arbeidsplasser. Foreløpig har bare tre personer inntatt Alta og oppretta en fjernarbeidsplass, ikke i et fjernarbeidssenter - som planen var - men i et kontorfellesskap sammen med arbeidsrelaterte bedrifter.
Faxavisa 29092000

Fjernarbeid i Dyrøy
"Fjernarbeid i Dyrøy" heter et prosjekt i Dyrøy kommune i Troms, der målet er å tilrettelegge for fjernarbeid og arbeide aktivt for å øke utbredelsen av fjernarbeid i kommunen. Prosjektet tilbyr blant annet en startpakke retta mot arbeidsgiver som kompensasjon for merkostnader ved å inngå fjernarbeidsordninger. Faxavisa 29092000

Netbrugere svigter aviserne i stor stil
Den fortsætte vækst i antallet af danskere med adgang til Internettet risikerer at blive en direkte trussel for de traditionelle medier. To ud af tre Internet-brugere mener, at de bruger mindre tid på at læse avis, efter at de er kommet på nettet, mens ca. en tredjedel mener, at de ser mindre tv.  OG 230800

- IT Fornebu er tull
Konsernsjef Morten Haukaas i IT-bedriften Egroup sier følgende om IT-Fornebu: -Fordømt tull. Sats på desentraliserte løsninger. - Vi har bevist at sentralisering og samlokalisering av IT-bedrifter er feilslått, sier Haukaas. Hamar Dagblad 190800

Fjernarbeidskontor i skjærgården
Skärgårdskontoret Ljusterö AB är skärgårdsföretaget med distansarbetsplatser, administrativ service och utbildningar för små och stora företag. Integrerat finns kommunen i form av Information Österåker. Här kan man få all slags kommun- och turistinformation. 160800

Reduser reiseutgifter med videokonferanser
- Med videokonferanser får vi gjennomført møter som ellers ville vært umulige å arrangere, sier Hans Olav Often, daglig leder i Tynset Næringshage. Den er én av i alt 17 Næringshager som har direkte tilgang på utstyr til videokonferanse. NHnett 140700

Få ledere tilrettelegger kommunikasjonen for fjernarbeidere
I sin hovedfagsavhandling konkluderer Erik Tegnander med at ledelsen i bedrifter generelt sett ikke har tilrettelagt kommunikasjonen på grunnlag av fjernarbeide i bedriften. De store utfordringene ved fjernarbeid er "tapet" av den daglige spontane kontakten med arbeidsmiljø og leder. SFF 14072000

Sandane: Høyhastighetsnett til alle

Internett og e-post er blitt en selvfølge for nesten alle som driver næringsvirksomhet. Nå kommer nye behov og krav. En vanlig ISDN-linje er ikke nok, nå må vi ha høyhastighetsnett. Næringslivet i Sandane i Gloppen kommune har vist at det kan gjøres tilgjengelig for alle, selv for de små.

It-revolusjonen gjør verden grønnere
It-revolusjonen er i ferd med å gjøre verden til et litt bedre sted å være. Mindre transport og mer effektiv produksjon sparer oss for en drøss med miljøulemper, hevder amerikansk energiforsker. Nettavisen 110700

IBM omgrupperer: e-place frigjør 50 prosent
IBM satser fremtiden på Internet. Det har også konsekvenser for hvordan selskapet organiserer seg og ommøblerer på Mastemyr. Nå blir det åpne landskap, lave skillevegger og plass til flere hundre nye rullende kontorplasser. Av Stein Ove Haugen. Kapital Data nr 6-2000

 

Stoff eldre enn juli 2000

IBM omgrupperer: e-place frigjør 50 prosent
IBM satser fremtiden på Internet. Det har også konsekvenser for hvordan selskapet organiserer seg og ommøblerer på Mastemyr. Nå blir det åpne landskap, lave skillevegger og plass til flere hundre nye rullende kontorplasser. Av Stein Ove Haugen. Kapital Data nr 6-2000

Norske bedrifter i ny undersøkelse om e-handel
Myndighetene gjør for lite.

Norske bedrifter mener myndighetene ikke gjør nok i arbeidet med å tilrettelegge for e-handel, viser ny europeisk undersøkelse. Samtidig forventes en eksplosjon i omfanget av denne typen handel her i landet. Nextra 270600

Oppfordrer til It-bruk
Hos Norsk Tipping i Hamar har alle de 260 ansatte tilgang til Internett på jobben. Der snur de på flisa, og vil at de ansatte skal bruke Internett. Og etter arbeidstid, kan de bruke bedriftens PC'er til privat Internett-surfing.
Hamar Arbeiderblad 140700

Bredband gör datorn sårbar
Lättare göra intrång. Bara tre distributörer informerar om riskerna. Särskilt utsatt och attraktiv för hackare är den som arbetar hemma och kopplar upp sig mot nätverket på jobbet - utan att tänka på att hemdatorn ofta saknar det skydd i form av exempelvis brandväggar som finns på arbetsplatsen. Dagens Nyheter 120700

Sjefene surfer på kontoret
Stadig flere ledere ser på Internett som et nyttig verktøy, viser fersk undersøkelse. Men fortsatt er mer enn halvparten av norske ledere ikke på nett daglig. Aftenposten 050700

Innlands-Norge utenfor UMTS
Ikke krav om utbygging de fem første årene
Regjeringen har ikke krevd utbygging av UMTS i noen av de større innlandsbyene de første fem årene. Blant de 12 byområdene som Samferdselsdepartementet har listet opp som minimumskrav forekommer Sandefjord, Bodø og Tromsø Hamar, Lillehammer og Gjøvik er ikke nevnt. I tillegg anser teleoperatørene Hedmark og Oppland som de mest kostbare å bygge ut for bredbånd i fastnett, fordi bosettingen er så spredt. ITavisen 140600

Telenor med regnskapssystem via mobiltelefon
Norske regnskapsbyråer kan nå erstatte sine tradisjonelle PC-nettverk med en ny komplett driftsløsning. Regnskapsmedarbeiderne kan heretter ta arbeidsoppgavene med seg hvor som helst, fordi den bærbare PC-en kommuniserer med datasentralen via mobiltelefon.140600 Pressemelding fra Telenor

Generalforsamlinger over nettet
Aktionærer skal i fremtiden kunne deltage i generalforsamlinger hjemme fra dagligstuen via computerskærmen. Et lovforslag er på vej fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som vil gøre det muligt at afvikle en generalforsamling i et aktieselskab over internettet. Danmark vil hermed komme i en absolut førerposition internationalt. Jyllandsposten 130600

Surfer i arbeidstiden ...og jobber hjemmefra
23 prosent av tiden arbeidstakeren bruker på nett i arbeidstiden går med til private gjøremål, noe arbeidsgiverne neppe er særlig fornøyde med. IT-avisen 070600

Arbeidsplasser for alle på Tønsberg stasjon – Nye måter å jobbe på
Nå er det bare å plugge inn hos Satellitt – kontor for fjernarbeid. Moderne og fleksible kontorarbeidsplasser er klare for utleie på Tønsberg stasjon. Tirsdag 30. mai ble senteret offisielt åpnet. Mer om kontorhotell NSB-konsern 300500

En lampa för hemdatorn
Annamaria Palm och Pernilla Bygdén på Karlstads Universitets Innovations- och designingenjörsprogram har designat en skrivbordslampa för datorarbete. Den visas på den pågående utställningen av examensarbeten på Universitetsforum i Karlstad.  Kilde: Grenselandet mai 2000

Satellitten er oppe
Selv om den offisielle åpningen av SatellittA kontor for fjernarbeid ikke er før 30. mai, er kontoret nå operativt. Det er kontorarbeidsplasser lokalisert i annen etasje på Tønsberg jernbanestasjon, stilt til disposisjon for alle som vil arbeide utenfor sin vanlige arbeidsplass, eller som trenger en midlertidig kontorarbeidsplass. Tønsbergs blad 050500

Dansk nyhetsrunde om fjernarbeid - fra april til januar 2000
Danske distancearbejde.dk følger bra med i på nyhetsstoff om fjernarbeid i Danmark. For tiden dreier mye seg om hjemmePCer og hjemmekontor også der. Vi har sakset noen smakebiter. Du får "full pakke" hvis du selv velger "presseklip" på distancearbejde.dk

Debat om hjemmearbejde
Uenighed om betydning af faste regler for hviletid for ansattes trivsel og virksomheders udvikling. Jyllandsposten 260400

Ligningskontor i fare
Småkommunene har fått nok. Først forsvant banken. Deretter postkontoret. Nå vil Skattedirektoratet legge ned ligningskontoret også. Sinte kommunepolitikere over hele landet hytter med neven. Dagsavisen 250400.

Moralisk stress allt vanligare
-I dag arbetar många i lösa organisationer, projekt och nätverk. Vi har ett delegerat beslutsfattande och högt arbetstempo. Vi vet inte längre vem vi ska vara lojal mot och lämnas ofta ensamma, utan moraliska riktlinjer, säger Tomas Brytting, företagsekonom och organisationsforskare och verksam vid Ethos, Akademi för etik i arbete. Dagsens Nyheter 190400

ADSL til hver tredje husstand i år
Lover lik tilknytningspris over hele landet. Ved å sette ”turbo” på ISDN linjene regner Telenor Nett med å kunne tilby bredbåndskommunikasjon til hver tredje norske husstand innen utgangen av året. ITavisen 150400

Posten SDS med bevisst satsing:
Storskala innføring av fjernarbeid
Fjernarbeidsordninger i Posten SDS er basert på frivillighet og et gjensidig behov for den ansatte og bedriften. Blant annet inngår en avtale der det blant annet skal fremgå hvor stor del av arbeidstiden den ansatte skal benytte til fjernarbeid. 1-2 dager i uka er mest vanlig.SFF 150400

Odalen næringshage og utvikling AS:
Fjernarbeidere godt integrert i næringshagen
Anders Ihler fra Odal næringshage og utvikling understreket at fjernarbeidere er et viktig element i utviklingen av næringshagen som nå er i drift i Odalen. Men det er ikke nok. En er nødt til å skape en felles arena med solid forankring i det lokale næringslivet. SFF 150400

Fjernarbeidskonferansen i Oslo 5. april 2000:
Mange deltakere fra offentlig sektor
Av de vel 60 deltakerne på fjernarbeidskonferansen var nes
ten 40 fra en eller annen offentlig virksomhet. De kom fra departementer, direktorater, ett tilsyn, konsulenter i kommuner og næringsparker og andre ressurssterke offentlige og halvoffentlige virksomheter. SFF 140400

Hvordan takler organisasjoner og myndigheter det nye arbeidslivet?
- Fortsatt er lovgivning og organisasjoner i arbeidslivet basert på industriarbeidsformen. Arbeid foregår innen for en bedrifts fire vegger. Arbeidsstedet er klart fysisk definer på ett sted. Men dette kartet stemmer ofte ikke med terrenget lenger. Stadig flere bedrifter nye tilsynelatende fysisk uklare organisasjonsformer. SFF 140400

Svenske distrikter svært lunkne til bredbånd
- Over 50 prosent av svensker i tynt befolkede svenske skoger svelger ikke det distriktspolitiske bredbåndsagnet. Svært mange sier plent nei til bredbånd. digi.no 130400

Første fagforbund med sentral rammeavtale om fjernarbeid i overenskomst
Handel og Kontor har  som første fagforbund lykkes å få inn en sentral rammeavtale om fjernarbeid i sine overenskomster. Rammeavtalen knyttes til samtlige overenskomster HK har med HSH og vil gjelde for nærmere 50 000 ansatte i privat handel omfattet av overenskomst med Handel og Kontor. Rammeavtalen regulerer kjøreregler for hvordan fjernarbeid skal foregå, enten det er fra hjemmekontor, mobilt fjernarbeid eller fjernarbeidsenter. Dermed kan bedriften og arbeidstakeren gis muligheter til en mer fleksibel arbeidssituasjon innenfor trygge rammer. Fjernarbeid skal baseres på frivillighet og at arbeidstakerens tilhørighet til det sosiale miljøet på arbeidsplassen opprettholdes. Handel og kontor 100400

7000 PC-er sentralstyres
Rikstrygdeverkets IT-avdeling kan om kort tid overvåke alle de 500 kontorene fra ett sted, etter at Telenor Bedrift har landet en avtale verd 325 millioner kroner. IT-avisen 10.04.00

Fjernarbeidspris til Posten SDS
I forbindelse med fjernarbeidsseminaret i Telenor Expo torsdag 5. april ble "fjernarbeidsprisen" tildelt Posten SDS. Blant de åtte kandidatene var også Senter for fjernarbeid med. SFF 100400

Hamar skal hjelpe hele landet med IT
Hamar er i ferd med å få en IT-etablering de fleste byer vil misunne stiftsstaden: Fra nå av skal folk i Hamar holde orden på datasystemene til inntil 8.000 arbeidstakere i Hæren, Heimevernet og Forsvarets overkommando. Hamar fikk oppgaven – selv om enkelte mente dette måtte være en typisk «Oslo-sak».
Hamar Arbeiderblad 070400

Regional næringsutvikling
Går du med en grynder i magen, eller er du opptatt av å skape noe der du bor, f.eks i distriktsnorge? Da er www.distriktsforum.net et sted å få oversikt over aktiviteter og tilbud som finnes i Norge innen næringsutvikling. Her er linker til offentlig og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner. Nettstedet er så absolutt å anbefale som et utgangspunkt for selvorientering. SFF 030400

Ansatte syke av nettfeber
Den nye nettøkonomien er i ferd med å gi ansatte i dot.com-bedriftene alvorlige psykiske og fysiske lidelser. Leger og forskere melder om en kraftig økning av depresjoner, utmattelse og oppløste familier. DN 310300

Slipper kontoret som tvangstrøye
Friheten fra kontorets "tvangstrøye" blir høyt verdsatt. Hjemmekontor er bra for både bedrift og ansatt. I Telenor har en fjerdedel av de rundt 20 000 ansatte hjemmekontor. Aftenposten 230300

Organisasjonene stiller seg positive
Organisasjonene i arbeidslivet er i ferd med å innarbeide retningslinjer for hjemmekontor i avtaleverket.  Aftenposten 230300

20-30 milliarder spart på e-faktura
Norsk næringsliv kan spare minst 20 milliarder kroner ved å gå over til elektroniske fakturaer, melder ITavisen.no.

Fjernledelse er forsmak på framtidens ledelseform
- Dagens fjernledere får operativ erfaring i framtidens ledelsesformer. En dyktig fjernleder må planlegge mer, må drive langsiktig målstyring og inspirere fjernarbeidende ansatte til selvledelse. Senter for fjernarbeid 220300

Etablerer e-postgruppe for fjernarbeidere
Senter for fjernarbeid har nå tatt initiativ til et felles e-postforum alle som er interesserte i fjernarbeid, telependling og fleksible arbeidsformer. SFF 200300

Oppskalering av fjernarbeid i bedriftene
Forsker John Willy Bakke ved Telenor FoU tror vi nå går inn i en periode der bedrifter utvider fjernarbeid til å gjelde stadig flere ansatte. Fjernarbeid går fra å være et redskap for de få utvalgte og høykvalifiserte – til å bli et generelt arbeidsredskap for stadig flere i bedriftene. SFF 160300

- Hippest å bo på landet
Vigdis Haldorsen og Steffen Rotmo i Vera vet det kanskje ikke, men de er mer trendy enn de som bor i by. Adressa 020300

Køkkenbordet duer ikke som hjemme-arbejdsplads
300.000 danske lønmodtagere har valgt at arbejde noget af tiden derhjemme, men den kraftige vækst i distance-arbejde kan blive hæmmet af en ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøregler for hjemmearbejdspladser, mener arbejdsgiverorganisationen Dansk Handel og Service. Især IT-branchen i Danmark rammes unødigt, er synspunktet. Jyllandsposten 150300

Arbeidsgiver kan ikke kreve innsyn i privat e-post på jobben
Det grunnleggende skillet mhp arbeidsgivers adgang til innsyn i ansattes dokumenter er om dokumentet er å anse som privat eller ikke. Arbeidsgiver kan ikke på noe tidspunkt kreve innsyn i private dokumenter. Datatilsynet 150300

E-post kan gi døgnåpen forvaltning
Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) vil at e-post i framtiden skal gjøre statlige og kommunale kontorer til en "døgnåpen forvaltning". Kommunal Rapport 150300

Nett suksess for små bedrifter
...hvis de overvinner frykten for teknologi. Europas små og mellomstore bedrifter (SMB) vil kaste av seg sin tradisjonelle frykt for teknologi og kappe ned på forspranget til sine store rivaler ved å ta i bruk Internett, hevder to rapporter. ITavisen 130300

To av tre foretak har Internett
To av tre foretak med minst ti sysselsatte hadde tilgang til Internett ved utgangen av 1999. Store foretak er på Internett i større grad enn de små foretakene. Andelen med Internett er høyest innenfor bank- og finansnæringen og lavest innenfor detaljhandel. Hedmark og Finnmark troner på sisteplass med minst Internettbruk SSB 010300

­ Halvparten kan jobbe hjemmefra
Minst halvparten av alle statsansatte vil ha utbytte av en ordning med hjemmekontor, mener forskningsleder Bjørg Aase Sørensen ved Arbeidsforskningsinstituttet. Et nytt forslag til retningslinjer for fjernarbeid i staten, vil kunne bidra til en fortgang i opprettelsen av hjemmekontor, tror Sørensen. Dagsavisen 130200

Hjemmekontoret reddet jobben
Bjørn S. Hesla er svært fornøyd med hjemmekontorordning en dag i uka. - For meg betyr det en bedre arbeidssituasjon totalt sett etter at jeg flyttet fra Toten til Søndre Land, sier han.  - Ordningen har gjort det mulig for meg å fortsette som organisasjons- og personalsjef i Østre Toten kommune på Lena. 110200

Kvinne-rekord på nett
Stadig flere kvinner får tilgang til Internett, og det surfes som aldri før. 900.000 er på nett daglig. IT-avisen 090200

- Send færre e-post
Utsenderne av informasjon må gi fra seg makten, og heller la folk be om det de trenger. All informasjonen sliter ut folk, advarer NTNU-professor. Nettavisen 090200

Grendehuset stod tomt:
Fjernarbeidere i Fredrikstad jobber helst hjemme

Telenor, Fredrikstad kommune og næringslivet i Fredrikstad satset i begynnelsen av 1998 optimistisk på å skape et Grendekontor der Fredrikstadpendlerne kunne slippe reisen til Oslo noen dager i uka. Reaksjonene fra målgruppen var svært positiv. I fjor ble likevel forsøket avsluttet. Fjernarbeiderne i Fredrikstad brukte ikke felleskontoret. De satt i stedet og jobbet på hjemmekontorene sine noen dager i uka. Hva var galt? 060200 Av Willy Bakkeli

Dataeventyr i de dype skoger
- Hvis bare pengene hadde telt, har jeg nok gjort noe dumt, sier Inge Bekkelund. Han sa opp en god og sikker jobb i Oslo for å flytte hjem til Osen i Åmot og starte it-bedrift der. 040200 Hamar Arbeiderblad

Hovedoppgave on-line til Mexico og Spania
Marta Dueñas Diez fra Spania har siden sist sommer vært forskningsrådsponset utvekslingsstudent ved sivilingeniørstudiene ved Høgskolen i Telemark. I forrige uke presenterte hun hovedoppgaven sin via videokonferanse for sensorene som satt henholdsvis i Spania og Mexico. HIT-Nytt 310199

Fjernarbeid og fleksible arbeidsformer forandrer arbeidslivet
Det skjer en endring i arbeidsmarkedet mot mer fleksible arbeidsordninger i tid og rom. På grunn av spesielt den teknologiske utvikling og endring av næringsstruktur mot mer kompetansejobber, skapes det nye muligheter for å jobbe mer uavhengig av arbeidsgiver og kunder i hvert fall deler av arbeidstida. Slike arbeidsordninger har mange navn, slik som fleksibelt arbeid, mobilt arbeid, fjernarbeid eller telependling. Felles for disse ordningene er at arbeid utføres over geografisk avstand, støttet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 300199 "Kimen" - Nærings- og handelsdepartementet

Vil spre Norge med IT
Dåvøy vil desentralisere forvaltningen
Regjeringen ønsker å bruke informasjonsteknologien til å skape større spredning av sentrale oppgaver innenfor statsforvaltningen. Arbeidsmarkedsetaten trekkes fram som et forbilde i å spre sine interesser. IT-avisen 280199

Fjernarbeid tvinger seg fram også i det offentlige
Kommunesektoren i Norge begynner å merke presset fra ansatte som vil bruke fleksible arbeidsformer og fjernarbeid slik som som stadig flere i det øvrige arbeidslivet i Norge gjør. Et partssammensatt utvalg i Kommunenes Sentralforbund har nylig offentliggjort en rapport med gjennomgang av temaet fjernarbeid. 250100

Rådmann ønsker hjemmekontor
Rådmann Bjarne Nordlund i Rindal kommune kan bli en av de første rådmennene med hjemmekontor: Nå vurderer nemlig Rindal kommune å gi ansatte en mulighet til å utføre deler av jobben hjemmefra. Adressa 190199

Mest "fjern-arbeid" i det private
Stadig flere i privat sektor har i dag hjemmekontor. Men ansatte i det offentlige har så langt hatt mindre mulighet til å ta med seg arbeidet hjem i arbeidstiden, i følge Per Remme, rådgiver i Kommunenes Sentralforbund. Adressa 190100

Vågå Næringsloft skal tilby fjernarbeidere bredbåndsforbindelse
Vågåværingene satser nå på å trekke til seg kompetansebedrifter  og fjernarbeidere til "næringsloftet". I samarbeid med Elitel vil de koble seg til høykapasitets fiberopptisk linje. - Viktigst er likevel å etablere et kompetansemiljø, sier næringskonsulent Trond Strand i Vågå kommune. 190100

Misfornøyd med norsk it-industri
Norske it-selskaper ender opp som salgskontorer for utenlandske konsern, samtidig som den lokale handlefriheten blir mindre. Det mener Telenor Nextel-sjef Morten Lundal. DN 190199


– Ingeniøren er distriktenes akademiker
Nesten halvparten av norske ingeniører er bosatt i distriktene. Og det er den tradisjonelle industrien som får dem til å bli der. Nettavisen 060100

Eksplosjon i videomøter - solgt ustyr for 108 mill. kroner
I fjor ble det solgt videokonferanseutstyr for 108 millioner kroner i Norge. Dette er nær en dobling fra året før. I år forventes omsetningen å bli hele 250 millioner. IT-avisen 130100

Samarbeid om nordisk bredbåndsnett
Centerlederen Lennart Dalèus nøyer seg ikke lenger med kravet om et utbygget bred¨åndsnett bare for Sverige. Nå vil han ha et felles nett over hele Norden. Det er mye å vinne på et felles stamnett som kan bære tjenester som krever svært stor kapasitet. Han vil at statene skal stå for infrastrukturen ved investeringer på datanettet, mens operatører og tjenesteprodusenter skal arbeide under markedsvilkår. Dagens Nyheter, Sverige 110100

Norges Internett savner et aktivt fellesskap
- Professor Rolf Nordhagen vil gjenreise den norske avdelingen av Internet Society. - Det blir ikke skikk på Internett i Norge før brukere og leverandører går sammen for å enes om kjøreregler, sikkerhet og felles front mot myndighetene, sier han. Digi 110100

IT forvandler lederens rolle
Indførelse af IT gør sidemandsoplæring vanskeligere. Den lærende organisation er under forandring,
og lederens rolle ændres radikalt. Fra "Lederne" - Danmark 110100

Utvalgt smånytt fra danske distancearbejde

Blandt annet: Distancearbejde i hver femte virksomhet i Danmark
Hjemmearbejde vinder frem. På en femtedel af alle danske virksomheder er det nu normalt, at enkelte medarbejdere udfører en del af jobbet hjemme fra privaten. Det er en udvikling, som eksperterne venter vil fortsætte. Om et par år forventer man, at mere end en halv million danskere vil arbejde fra hjemmet. 100100

Distansarbete och e-handel är ett!
- Telework/distansarbete har förändrats som begrepp. Det blir allt svårare att se telework som en isolerad företeelse, istället måste de nya arbetsformerna integreras i
en helhetssyn på (elektroniska-) affärer, IT-teknik, organisation osv. Fra NUTEK - Sverige 090100

Kampen om de gode hodene
Dyktige, krevende, illojale medarbeidere blir en stor utfordring for ledere i kunnskapsindustrien, som både må tiltrekke seg de mest skapende hodene og sørge for stabilitet og gode forhold for de mer tradisjonelle arbeidstagere, skriver informasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen ved IBM Nordic. Aftenposten 29.12.99

 

Regninger i e-postkassen til neste år
- I løpet av neste år planlegger bankene å starte med elektroniske regninger. Dermed kan du betale med et klikk og kanskje få en rabatt. Digi 151299

Med elektroniske regninger blir enda flere arbeidsfunksjoner uavhengig av hvor vi jobber fysisk. Sammen med sikker identifisering og krypterte sikret betalingssystemer kan økonomiansatte i bedrifter også jobbe hvor de vil. Hva synes du om det?

Hva synes LO om hjemmekontor?
14. desember i forbindelse med LOs hundreårsjubileum stilte LO-ledelsen ved leder Yngve Hågensen og 1.sekretær Evy Buverud Pedersen på spørsmål fra nettsurfere. Et av spørsmålene var om fjernarbeid. LO 141499

100 millioner å tjene på å gjørenorske håndverkere e-mobile
SPCS-selskapet EMData har over 800 håndverksbedrifter i kundekretsen. Et samarbeid med Alcatel for å gjøre håndverkerne e-mobile åpner et nytt marked på 100 millioner kroner over tre år.
Digi131299

- Hedmarkingen har det godt!
Familien Aarskog har en halv times kjøring til byene Hamar, Lillehammer eller Gjøvik. Det tar en og en halv time til Oslo. Begge tror mindre avstand mellom by og bygd bidrar til en utvanning av den «typiske» hedmarkingen og typiske Hedmark. De har flere venner som pendler til Oslo til jobb. Andre venner som bor i Oslo er på utkikk etter hus i Hedmark for å flytte tilbake. Internett har bidratt til at hedmarkingen på sekunder er ute i den store verden. Hamar Arbeiderblad 081299

Kaldt vann i blodet for telependlingssentra som distriktsstrategi
Utfra forstudien om telependlingsentra utført av Margunn Bjørnholt i Telemarksforskning fra 1998 er det ikke grunnlag for å anbefale etablering av telependlesentraler som en strategi for distriktskommuner. Omfattende tidligere forsøk med telestuer i distriktene mislyktes i å få til fjernarbeid, og dagens fjernarbeidssentraler blir i første rekke etablert i umiddelbar nærhet til storbyer. Den viktigste grunnen er at det primært er kombinasjonsløsninger med delvis telependling og delvis tilstedeværelse hos arbeidsgiver som ser ut til å være den løsning som blir valgt.

Kilde: Nyhetsbrev i Telemarksforskning fra 1998. Har du meninger eller erfaringer om temaet i dagens situasjon - send oss en kommentar

Informasjonsteknologien skaper en ny arbeidsvirkelighet
Informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) fører til store forandringer i måten vi arbeider på - særlig innen service og kompetansebaserte yrker. IKT gjør oss ikke bare uavhengig av avstand - den kan gjøre skillet privatliv og fritid flytende. Det finnes eksempler på norske firmaer som leier regnskapsfolk i India - til en mye rimeligere pris enn i Norge. Dette er problemstillinger Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) tar opp i sitt debattopplegg "Livet - tiden og arbeidet".
291199

Hjemmekontor gir fleksibilitet
Hjemmekontor er ikke lenger på moten i USA, blir det hevdet. Alt for mange savner sine kolleger. Nå satses det mer på såkalte kontor-hoteller «over there». Telenors erfaring er at bedrifter og organisasjoner som satser på hjemmekontor for sine ansatte oppleves som mer attraktive. Fleksibilitet og geografisk frihet er noen av genvinstene. Telenor åpen linje sept 99

Forslag fra NHO-utvalg: Bredbåndnett hjem innen 2005
Utvalget mener at Norge nå må tråkke ned gasspedalen for å bygge en industri knyttet til multimedia og mobilitet. NHO vil at 80 prosent av Norges befolkning skal ha tilgang til bredbåndnett innen 2005. Aftenposten 261199

I Interessen for å fjernarbeide dabber av
Distansarbete har inte fått det genomslag som många förutspådde för några år sedan. Snarare går trenden mot att distansarbetandet minskar. Det hävdar Jon Rognes, forskare inom IT och kommunikationpå Handelshögskolan i Stockholm. Fra ComputerSweden 261199

II Fjernarbeid lever!
I onsdags avlivade vi myten om distansarbetet, den myt som säger att distansarbete är för alla och kommer att föra tillbaka folket till glesbygden. Fråga folk i din omgivning om de distansarbetar, ingen räcker upp handen. Fråga om de ibland jobbar hemma, många nickar instämmande.  Fra ComputerSweden 261199

III I glesbygd arbetar man på distans tillsammans
Med utgångspunkt från Jon Rognes rapport om distansarbete har det under den senaste tiden skrivits en del om distansarbete och ett flertal skribenter har konstaterat att tanken på distansarbete i glesbygd är död. Men är det verkligen så att vi skall avfärda distansarbetet som en möjlighet för arbetsmarknaden i våra glesare delar av Sverige? Jag tror absolut inte det ! Fra ComputerSweden 261199

Til tjeneste - for en brøkdel av vestlig lønn
Fra nyttår overtar en gruppe kvinner på Filippinene det meste av regnskapsføringen for rederiet Jebsen fra hoved-kontoret i Bergen. Den neste globaliseringsbølgen er på vei. Aftenposten 211199

LO-forbund åpner for fjernarbeid som et supplement til tradisjonelle arbeidsformer
Den tradisjonelle fagbevegelsen har hittil vært overveiende negativ til fjernarbeid. En utredning om fjernarbeid fra Norsk Tjenestemannslag (NTL) tyder på at holdningene er er ferd med å bli mer nyansert. Fjernarbeid er nå blitt såpass utbredt også blant NTLs medlemmer, at organisasjonen nå er interessert i å håndtere fjernarbeid mer positivt og få det inn i ordnede avtaleforhold. 021199

Bånn pinne
Det er full fart på et høyhastighetsnett Andøya trenger. Ikke flere hjemmesider. Det mener Grethe Stave (V), som sammen med politiker kollega Odd Roger Enoksen (Sp) vil gjøre Andøya til et mekka for telependlere. Fra Computerworld 270999

Arbeid i hjemmets trygge havn
Ansatte i Oslo Havnevesen kan jobbe hjemme én eller to dager i uken. Det sparer dem for reisevei og stress. Aftenposten 31.10.99

Intranett med WAP-løsning Linq gir adgang til Outlook
Svenske Linq har laget en intranettløsning som har muligheter for fjernarbeid, blant annet fra en WAP-terminal. IT-avisen  191099

Innlandet skal ut av bakevja
Langsomt har fylkene Hedmark og Oppland sakket akterut i Velferds-Norge. Innlandet midt i Norge har størst andel eldre, lavest andel høyt utdannede og for få kvinner. Aftenposten 18.10.99

I samme møterom men i hver sin del av landet
De snakker, skriverog tegner sammen, på hver sin side av bordet. Men avstanden mellom personene i møterommet er hele 55 mil! For rommet er i virkeligheten to rom på hver sin kant av landet, "sydd" sammen av skjulte kamera og mikrofoner. Aftenposten 071099

44 prosent økning i fjernarbeid innen EU fra 1997 til 1999
Innen EU har antall fjernarbeidere økt med hele 44 prosent i følge en undersøkelse av Jeremy Millard ved Det Teknologiske institutt i Danmark. Det er "European Telework Development (ETD) som melder dette.

Hånd i hånd inn i Morgenlandet
Oppland og Hedmark går hånd i hånd inn i Morgenlandet. Fylkesutvalgene i de to fylkene samsnakket seg i går til felles vedtak om Morgenlandet - omstillingsprogram for Hedmark og Oppland. Vedtaket skal sikre vekst i alle regioner. Oppland arbeiderblad 200999