44 prosent økning i fjernarbeid innen EU fra 1997 til 1999

 

fig1.gif (5517 bytes)Innen EU har antall fjernarbeidere økt med hele 44 prosent i følge en undersøkelse av Jeremy Millard ved Det Teknologiske institutt i Danmark. Det er "European Telework Development (ETD) som melder dette.

Av Willy Bakkeli

I USA regner en med at hele 12,9 prosent av arbeidsstyrken fjernarbeider på en eller annen måte. I Norden er danskene oppe i 11,6 prosent fjernarbeidsandel. Svenskene anslås til 9,0 prosent. Gjennomsnittet for EU-området er 4,5 prosent. Tall for Norge er ikke utarbeidet, men førstelektor Svein Bergum innen organisasjon og administrasjonsfag ved Høgskolen på Lillehammer antar at vi i Norge ligger etter de andre landene i Norden. Det samme mente også Per Morten Hoff i Kontor og datateknologisk forbund i sommer.

Bergum advarer også mot å sluke tallene fra Danmark ukritisk. Definisjonene av hva som kalles fjernarbeid vil variere fra land til land sier han. For eksempel kan noen bedrifter melde at de har fjernarbeidere fordi ansatte er utstyrte med hjemme-PC. Og det betyr ikke nødvendigvis at de blir brukt til fjernkommunikasjon og fjernarbeid der en er ansatt. Likevel synes han at tallene viser at fjernarbeid og fleksible arbeidsformer øker innen europeisk og amerikansk arbeidsliv.

Faktisk er Nederland best i Europa på med 18,2 prosent av arbeidsstyrken i en eller annen fjernarbeidsform. Det er noe å tenke over for de som ser på fjernarbeid som et særlig distriktsvennlig alternativ. Knapt noe annet land i Europa er mer sentralt og tettbefolket enn Nederland. Den svenske utredningen om "distansarbete" peker på at det i Solna, en forstad til Stockholm, at det der fjernarbeid er mest utbredt i hele Sverige. Mange ansatte forskyver når de drar på jobb for å slippe bilkøer, eller de tar seg noen dager hjemme når det passer til oppgaven. Fjernarbeid er like anvendelig i sentrale som i mer spredtbodde strøk av landet.