Gjør klar for vårens fjernarbeidskonferanse på Telenor EXPO 5. april i Oslo

Neste utviklingsfase innen fleksible arbeidsformer:
Oppskalering av fjernarbeid i bedriftene

Forsker John Willy Bakke ved Telenor FoU tror vi nå går inn i en periode der bedrifter utvider fjernarbeid til å gjelde stadig flere ansatte. Fjernarbeid går fra å være et redskap for de få utvalgte og høykvalifiserte – til å bli et generelt arbeidsredskap for stadig flere i bedriftene.

Av Willy Bakkeli       Dato 160300

På konferansen vil rådgiver Jorun Bettum fortelle om sin bedrift Posten SDS, der over 200 medarbeidere allerede i dag bruker de fleste fjernarbeidsteknikker med fleksibelt kontor, hjemmekontor og mobilt kontor. Bedriftens interne dataressurser er tilgjengelig for medarbeiderne enten de er på hjemmekontoret eller på reise.

Fra få til mange fjernarbeidere innen større bedrifter?
På "Norsk fjernarbeidskonferanse" 5.april vil eksemplet fra Posten SDS bli ett av temaene på konferansen som holdes på Telenor EXPO i regi av Prosjekt Fjernarbeid - et samarbeid mellom Telenor FoU, Avenir ASA og Semco AS, med støtte fra Norges forskningsråd.

Bakke forteller at hensikten med konferansen er to-sidig. Det ene er å vise praktiske erfaringer med fjernarbeid; det andre er å sette utviklingen av fjernarbeid inn i et større perspektiv av utviklingstrekk i arbeidslivet.

– Fjernarbeid er så mye mer enn teknologi, sier Bakke. – Større utbredelse fører til at bedrifter må føre fjernarbeid inn i bedriftsorganisasjonen på en mer formell og alvorlig måte enn man kunne med enkeltstående fjernarbeidere. Fjernarbeid blir ikke lenger mest sett på som en belønning til særlig kompetente og selvstendige medarbeidere, men som en selvfølgelig del av de arbeidsmetoder som en bedrift kan tilby sine ansatte.

Temaene bør da også interessere både bedrifter og fjernarbeidere med eller uten erfaringer innen fjernarbeid. Her er noen eksempler:

Næringshager - fjernarbeid
Ofte er pendler- og fjernarbeidsplasser en del av konseptet når nye næringshager blir etablert. Odal Næringshage er etablert med formålet å beholde lokal kompetanse og utvikle lokalt næringsliv. Næringskonsulent Anders Ihler fra Odal Næringhage forteller om deres erfaringer fra etableringsprosessen og de perspektiver de har for sitt videre arbeid.

Læring i spredte organisasjoner
Fleksible arbeidsformer er en del av bildet for fjernarbeidere. Strategiske utfordringer for å fremme læring og kunnskapsforvaltning i spredte organisasjoner er temaet som førsteamanuensis Bente Løwendahl, Avdeling for strategi, BI holder innlegg om.

Skatt for fjernarbeidere
Rådgiver Ellen Moi fra Skattedirektoratet vil forklare ordninger med hjemme-PC og hjemmekontor sett i et skatteperspektiv.

Overordnet utvikling av arbeidslivet
Det hele rundes av på et overordnet samfunnsplan med utgangspunkt i NOU nr 34 1999 om Nytt millennium - nytt arbeidsliv? Trygghet og verdiskaping i et fleksibelt arbeidsliv. Det vil bli satt fokus på de utfordringer partene i arbeidslivet og myndigheter har for å være med å påvirke utviklingen av det nye arbeidslivet. Professor Tom Colbjørnsen, Norges Handelshøyskole holder innlegget.

Se hele programmet her