Fjernarbeidsprisen 2000 gis til Posten SDS

På Norsk Fjernarbeidskonferanse 5. april i år ble Posten SDS tildelt
Fjernarbeidsprisen 2000. Blant kandidatene var også Telenor Bedrift, Vesta
forsikring, Næringslivets Hovedorganisasjon m.fl.

Posten SDS er, etter norske forhold, et eksempel på en større bedrift som bevisst
har satset på å gi sine ansatte muligheter til fjernarbeid. Det er et langt sprang i
utvikling fra SDS til bedrifter som fortsatt gjør sine spede forsøk med
enkeltstående "fortjente" medarbeidere.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at SDS har innført fjernarbeid på en
ryddig og god måte, med et
forprosjekt, med en evaluering av forprosjektet, samt med deltakelse fra
fagorganisasjonene. Senere har fjernarbeidsordningen blitt utvidet til hele
virksomheten, og en betydelig andel av de ansatte har nå avtaler om
fjernarbeid.


Under: Gruppen som har arbeidet med fjernarbeidsplassprosjektet i

Posten SDS er fra venstre: Fridtjov Tjemsland, Trond Erik Nilsen og Jorun Bettum.

postensds.jpg (25020 bytes)
Prisen er et litografi av Nico Widerberg.

Juryens begrunnelse
Juryen for Fjernarbeidsprisen 2000 hadde flere gode
kandidater å velge mellom. Etter en helhetsvurdering av kandidatene, ble det
bestemt å gi prisen til en virksomhet som har etablert en
fjernarbeidsordning som på flere måter kan stå som en inspirasjon for andre.

Virksomheten har innført fjernarbeid på en ryddig og god måte, med et
forprosjekt, med en evaluering av forprosjektet, samt med deltakelse fra
fagorganisasjonene. Senere har fjernarbeidsordningen blitt utvidet til hele
virksomheten, og en betydelig andel av de ansatte har nå avtaler om
fjernarbeid.

Ordningen har hatt støtte i ledelsen, og det har også vært formulert klare
mål for hva en har ønsket å oppnå med fjernarbeidsordningen, som økt
fleksibilitet for de ansatte, og en bedre ressursutnyttelse i virksomheten.

Vi håper at tildelingen av Fjernarbeidsprisen 2000 vil være en ytterligere
motivasjon i videreføringen av fjernarbeid i virksomheten, og at erfaringene
med fjernarbeid blir gjort tilgjengelige for virksomheter og enkeltpersoner
med interesse for denne måten å organisere arbeidet.

Fjernarbeidsprisen 2000 gis til Posten SDS!

Disse kandidatene var foreslått til fjernarbeidsprisen i regi av
Norsk fjernarbeidskonferanse

Telenor Bedrift Divisjon TELL-US,avdeling Otta: Fjerndrift av
IT-plattformer
Vesta forsikring Hjemmekontor som arbeidsform for skade-inspektører
Hurum Produkter Pådriver for fjernarbeid for funksjonshemmede
Next Financial systems AS Fleksibel tilrettelegging for fjernarbeid i en mindre virksomhet
NHO Brosjyren Arbeid og fremtid - Mot nye arbeidsformer i norsk næringsliv, m.m.
Posten SDS Fjernarbeid for en stor andel av de ansatte / for mange
arbeidstakergrupper
Nextra AS VPN-løsninger som gjør det mulig for bedrifter å tilrettelegge
for fleksible arbeidsformer
Senter for fjernarbeid Utvikling av hjemmeside med omfattende informasjon
om fjernarbeid


Juryen har bestått av:

Hedvig Glambek, Norsk Bedriftsforbund;
Alis Helene Tefre, Nærings- og handelsdepartementet
John W. Bakke, Telenor FoU / Prosjekt Fjernarbeid / Norsk fjernarbeidsforum.


Senter for fjernarbeid
>>>Nyheter >>>