Fra 120702

Fra 12. juli 2002 Fra 18. februar 2001 Fra 16.september 1999

Økt konkurranse om programvare i offentlig sektor
For å fremme bruken av åpen kildekode i offentlig forvaltning har arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman besluttet å ikke tegne ny Select 5.0-avtale med Microsoft Norge gjennom Forvaltningsnettsamarbeidet. / AAD 120702

Nye forskrifter om arbeid i private hjem
Det er i dag vedtatt nye forskrifter om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem og forskrift om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold. Forskriftene skal sikre grunnleggende arbeidsvilkår, men uten at det skal føres statlig tilsyn i hjemmene til folk. / Senter for fjernarbeid 100702 Les mer

Tæt trafik koster milliarder
Tæt trafik på indfaldsvejene til de store danske byer koster samfundet milliarder. Det viser nye beregninger fra konsulentfirmaet Cowi, der for første gang analyserer de samlede økonomiske konsekvenser af trængslen på et sammenhængende vejnet. / Politiken 100702

Vegvesenet satser på virtuelt samarbeidsnettverk
Statens vegvesen har inngått avtale med Telenor Business Solutions om leveranse av landsdekkende nettverk for datakommunikasjon og drift av IT-tjenester. Avtalene har en totalverdi på 134 millioner kroner over tre år, og innebærer blant annet leveranse av landets største virtuelle nettverk basert på Internetteknologi. / SFF 090702

Faste regler for hjemmearbejde i EU
Med den første aftale mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk plan sikres syv millioner ansatte, som arbejder hjemme nu samme rettigheder som deres kolleger på arbejdspladsen. Aftalen, der er indgået efter dansk model, er den første af sin art nogensinde. / Politiken 090702

Hvor er den virtuelle bedriftsbrukergruppen?
- Samling av likesinnede over felles tema - det er forretningsmodellen som Internett opprinnelig startet med. Hvorfor er det ikke etablert virtuelle brukergrupper innen norsk næringsliv? / digi 030702

Nye PC-er gir dårlig luft
Danske forskere har påvist at nye PC-er utskiller en kjemikaliecocktail som gir et dårlig inneklima. / Teknisk ukeblad 020702

Veileder til forskrift om elektronisk kommunikasjon
Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen trådte i kraft 1. juli 2002.  Formålet med forskriften har vært å utarbeide et felles regelverk som legger rammene for sikker og effektiv bruk av elektronsk kommunikasjon med og i forvaltningen. /  AAD 010702

Lederne er mer på Internett
Lederes bruk av Internett øker kraftig. Nærmere 70 prosent av norske ledere bruker nå nettet en eller flere ganger om dagen. De bruker det mest til epost og lesing av nettaviser. / Aftenposten 010702

Flere får stress på arbejdet
I dag skal medarbejderne ikke bevise, at nye måder at gøre tingene på er bedre end de gamle. De skal derimod bevise, at den gamle måde stadig er god./ Jyllandsposten 230602

LO: Hjemmearbeid må være frivillig
- Mange arbeidstakere ønsker muligheten til hjemmearbeid, og det er viktig at arbeidsgiver legger til rette for, og lovverket regulerer forholdene rundt hjemmearbeid. / LO 050602

Fjernarbeid over landegrensene
Antakelig er det for liten oppmerksomhet rettet mot sterkt voksende globale elektroniske arbeidsformer over Internett. Vi har alle i avisene lest om norske firmaer som leier regnskapsfunksjoner fysisk lokalisert i India. Vi synes dette høres litt spennende og pitoreskt ut - men at det vel ikke berører vår virkelighet. / Senter for fjernarbeid 310502

Bærbart ikke brukbart på kontoret
Bærbar PC er dårlig egnet for kontorbruk fordi avstanden mellom tastaturet og skjermen ikke kan reguleres./ Aftenposten 290502

Fremtidens superkontor
Personlig lufttemperatur, digital sekretær, falske vinduer og levende tapet. I fremtidens kontorbås tilpasses det meste deg og dine lyster./Aftenposten 280502

Gransker «dødsbrikke»
Skriverblekk til halv pris frister forbrukerne, men kan ikke brukes. En «dødsbrikke» i den gamle patronen gjør etterfylling vanskelig eller umulig. Europeiske konkurransemyndigheter går skrivermarkedet etter i sømmene. / Dagsavisen 290502

Du skal få en felles, norsk digital-nøkkel
- BBS, Telenor og Ergo Group har lagt ned våpnene. Sammen med staten planlegger de en felles, norsk digital-signatur for e-handel og sikker e-post. / digi 060502

Rull sammen skjermen: Ny LCD-teknologi 
Philips utvikler en teknologi som gjør at du kan ta med deg skjermen din hvor du vil ved å rulle den sammen og putte den i lomma. / ITavisen 030502

Screen Media holder tett om vag avtale
- Deler av Screen Media skal selges til et engelsk skall-selskap. Avtalen kan potensielt gi Screen Media en børsnotering, men selskapet vil ikke si noe. / digi 030502

Reboot: Skrot talere, snak sammen
Det alenlange powerpoint-cirkus er spild af tid og menneskelige kompetencer. Udnyt i stedet kaffepausens magi. Sådan gør Reboot-konferencen i år. Ambitionen er en bæredygtig agenda for Danmarks digitale udvikling - og måske nye virksomheder. / CW-DK 020502

Venter milliardvekst for videokonferanser
Analysebyrået Frost & Sullivan mener videokonferansemarkedet kan komme til å overgå 2,5 milliarder dollar i verdi i 2008./ Dagens Nærligsliv 290402

SAS til kamp mod videomøder
Salget af business class-billetter er faldet 20 procent, og flyselskabet SAS opfordrer nu erhvervslivet til at slukke for videokonferencen og genopdage det personlige møde. Hos Sony har man alligevel reduceret rejsebudgettet med 30 procent og dækker sit behov for møder med videokonferencer. / Computerworld Danmark 110402

E-læring - en suksess i Norden
Nordiske bedrifter har tatt e-læring på alvor. I 2001 foregikk 15 prosent av all nordisk it-undervisning på internett. / Computerworld 100402

Offentlige ledere mangler IT-viden
Offentlige topledere efterspørger i stigende grad viden om IT og digital forvaltning hos Ledernes Hovedorganisation. Lederne har ikke de rette redskaber til IT-ledelse, lyder det fra IT-Højskolen i København og konsulentfirmaet PLS Rambøll Management. / Jyllandsposten 080402

Organisations-ændringer nødvendige før IT giver afkast
IT skal ikke blot bruges til at gøre det samme - bare lidt smartere. Teknologien kan medføre store ændringer i den offentlige organisation, som kræver handlekraft, mandsmod og IT-viden af de offentlige ledere, mener Erik Bonnerup. / Jyllandsposten 080402

Gil Gordon:
- Telecommute by default!
Fjernarbeidsguruen Gil Gordon forteller her i en kommentar at han ikke er overrasket over at det ikke ble registrert noen økning i fjernarbeidsaktiviteter etter terrorkatastrofen i New York 11. september. Her grunngir han dette. / Senter for fjernarbeid 280302

Åbne kontorlandskaber ødelægger arbejdet
Ledere er begejstrede for de store åbne kontormiljøer med dialog, videndeling og overblik over tropperne og de sparede kvadratmetre. Men medarbejdere oplever en del ulemper og laver flere fejl. Det viser flere undersøgelser af livet i kontorlandskaber. / CW - Danmark 280302

Nye ideer i organisasjoner
Mag.art. Vidar Hepsø (38) fra Trondheim har studert hvordan ideer og konsepter knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi og nye samarbeidsformer oppstår og flytter seg i organisasjoner. / Teknisk ukeblad 250302

Sjefene leser nyheter på nett
Sjefer på toppnivå foretrekker internett fremfor andre medier, viser en ny undersøkelse. / NRK 250302

Internett og felles ressurser
Internettbruk og samarbeid på tvers av geografiske grenser har i økende grad ført til nye utfordringer i form av håndtering av deling av felles ressurser. Sivilingeniør Herindrasana Ramampiaros doktoravhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU identifiserer disse utfordringene og utvikler effektive rammeverk for å møte dem. / Teknisk Ukeblad 250302

Hjemmekontor gir mer stress
Danmark mener ekspertene at hjemmekontor er en stor helserisiko, som hvert år får et stort antall dansker til å bli syke av stress. /NRK / Berlingske Tidende 250302

Tilpasningsdyktighet i kontorbygninger
Hvordan vil vi bruke våre kontorbygg om 50 år? Hvordan kan vi planlegge, bygge og ombygge kontorbygg til kontorvirksomheter som endrer seg i et stadig hurtigere tempo? Sivilarkitekt Siri Hunnes Blakstad (33) fra Trondheim har sett på dette i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. / Teknisk Ukeblad 250302

Ingen Gardermoeffekt på Hedemarken
De som håpet på en rekke nye arbeidsplasser på Hedemarken i kjølvannet av hovedflyplassen, har lov til å være skuffet. En forskningsrapport viser nedslående resultater for vår region. / Hamar Dagblad 220302

Utfordringer i kø for ny NHO-sjef
Utfordringene venter for John Retzius når han begynner i stillingen som regiondirektør i NHO Hedmark og Oppland 1. juli i år.  / Hamar Dagblad 220302

Fire av fem føretak har Internett
82 prosent av alle føretak med minst 10 sysselsette hadde tilgang til Internett ved utgangen av 2001, ein auke frå 74 prosent i 2000. For dei minste føretaka er tilgangen til Internett langt lågare, og detaljhandelen bruker Internett minst. 2 av 10 føretak hadde breiband. / SSB 220302

Staten ikke tent på hjemmekontor
Statsansatte som har testet hjemmekontor, er begeistret, sjefene er stort sett fornøyde, og kollegene reagerer positivt. Men så er det stopp. / Aftenposten 170302

Dine dataproblemer koster milliarder
Jobber du i en bedrift med 200 ansatte, så koster ditt og kollegenes daglige datatrøbbel arbeidsplassen 6,4 millioner kroner i året. Norsk næringsliv taper milliarder. / Aftenposten 170302

E-post større enn brevpost
Milepæl for internett. De første offisielle målingene viser at e-post nå er blitt større enn tradisjonell brevpost. / Itavisen 150302

Arbeidslivsforum åpen for å videreføre temaet fleksible arbeidsformer og fjernarbeid
Arbeidslivsforum hadde nylig sitt årsmøte der aktiviter i forbindelse med fleksible arbeidsformer og fjernarbeid var ett av temaene. Arbeidslivsforum ønsker interesserte medlemmer fra Norsk fjernarbeidsforum velkommen. / Senter for fjernarbeid 080302

Viktig å opprettholde et nettverk for fjernarbeid og fleksible arbeidsformer
John Willy Bakke i Telenor FoU forteller her om bakgrunnen for Norsk fjernarbeidsforum og muligheter en ser for seg videre for å skape en arena der en kan ta opp temaer og problemstillinger rundt fleksible arbeidsformer, fjernarbeid i forhold til arbeidsliv generelt.
 / Senter for fjernarbeid 080302

Sverige vurderer styrket digitalt personvern
- Informasjonsteknologi gir dramatisk økte muligheter til overvåkning. Derfor vil svenskene ha en ny lov om personvern i arbeidslivet, blant annet for å hindre epostovervåkning. / digi 080302

Økt sikkerhet for rimelige webkonferanser
- Supplér konferansetelefonen med et system som lar dere dele slides og dokumenter over web - i full sikkerhet. / digi 070302

Driverfri nøkkelknippelager økes til 2 GB
 - På CeBIT vil JMTek vise en 2 GB utgave av sin driverfrie USB Drive, en enhet på størrelse med en lillefinger./ digi 070302

Myndighetene vil regulere hjemmearbeid Myndighetene krever nå skriftlig avtale om hjemmearbeid, både for praktikanter og arbeidstagere som jobber mye hjemme. Men av hensyn til privatlivets fred blir det ikke offentlig kontroll i hjemmene. / Aftenposten 040302

- Lag klare e-post-regler
Den økende bruken av e-post på jobb kan føre til flere bitre konflikter på arbeidsplassen - hvis ikke bedriften har klare e-post-regler. / Dagsavisen 040302

Svanesang eller transformasjon for Fjernarbeidsforum
20. mars innkalles det til generalforsamling i Norsk fjernarbeidsforum (se innkalling) der oppløsning av forumet er eneste tema i tillegg til styrets beretning og regnskap. Antakelig er forumet i nåværende form  en tilnærmet  "død hest" som ingen vil bære havre til - når det kommer til stykket? / Senter for fjernarbeid 220202

Tippinga og Telenor bygger framtidssenter
Stockholm har sitt «Future Center». København likedan. I vår legger Norsk Tipping og Telenor noen millioner kroner i potten slik at Hedemarken får sitt «framtidssenter» på Åkershagan. / Hamar arbeiderblad 210202

-- Dårlig gjort av Telenor
Nestleder i Stortingets Samferdselskomite, Jorunn Ringstad, er overrasket og skuffet over at Telenor stopper bredbåndsutbyggingen.
 / ComputerWorld 200202

Adsl-utbygging ble for dyrt for Telenor
Oppgraderer ikke sentralene i 2002
Interessen for adsl eksploderte i fjor høst. Likevel stopper Telenor all planmessig utbygging av bredbåndsnettet. Kundene får ikke vite når de kan forvente å få adsl. / ComputerWorld 200202

Nomadene har slått seg til ro
I følge Aftenposten i slutten av januar har nå nomadene i Telenor slått seg til ro i det nye kontorbygget på Fornebu. Det er ingen fast arbeidstid, eller fast arbeidsplass. Likevel møter de aller fleste på jobb hver dag. Fellesskapet trekker. For de fleste er det greit å jobbe hjemme litt, men for mye blir for kjedelig for de fleste. Senter for fjernarbeid/ Aftenposten 310102

Mye å spare på e-kommunikasjon
Bare i driftskostnader kan elektronisk henvisning og epikrise spare helsevesenet for 40 millioner kroner årlig, ifølge en utregning fra NTNU. Nå diskuterer sykehus og allmennleger om hvem som skal betale for innføring av elektronisk kommunikasjon. / Dagens medisin 240102

Pustehull avgjør trivselen på jobb
Muligheten til å ta pauser når det passer og jobbe dobbelt når det passer, avgjør om vi trives i jobben og hvor ofte vi er syke. / Dagsavisen 180102

Trivelig på jobben? Det bør du kanskje få en slutt på...
Er jobben som en hobby du aldri får nok av? Pass deg, du kan være på god vei mot stress, depresjoner og utbrenthet, mener psykologiprofessor Gunnar Aronsson./ Dagsavisen 080102

Ofrer fritiden vår for jobben
Når konjunkturene daler får vi svi for frie og fleksible arbeidsformer. Ønsket om å være den gode arbeider gjør at vi ofrer fritiden og er på jobb mer enn noen har godt av. / Dagsaavisen 080102

Tusenvis av statsjobber vekk fra Oslo
Tusenvis av arbeidsplasser blir berørt når statsråd Victor Norman ønsker å flytte en rekke statlige tilsyn ut av Oslo. / Aftenposten 040102

Prosjekt Fjernarbeid avsluttet - har gitt kunnskap og erfaringer
- Begrepet fjernarbeid som noe avgrensbart er i ferd med å smuldre fordi det fjernarbeid i betydningen "jobbe hjemme en dag eller to i uken etter avtale med arbeidsgiver", ikke er den store problemstillingen lenger, sier prosjektleder Eystein Fossum i Prosjekt Fjernarbeid som nå avsluttes. - Fleksible arbeidsformer har fått så mye gjennomslag at fenomenet fjernarbeid har blitt alminneliggjort.  / Senter for fjernarbeid 211201

Kraftig økning i bruk av telefon- og videokonferanser
Telenor har i høst registrert en kraftig økning i bruken av telefon- og videokonferanser. Totalt har disse møteformene økt med ca. 30 prosent fra september til november i år sammenlignet med samme periode i fjor.
/ SFF 191201

De trådløse må holdes i tømme
2 av 3 arbeidstagere er mobile; de reiser minst 10 timer i uken og gjør mye av jobben på bærbar PC, viser nytt forskningsprosjekt. Et mer mobilt arbeidsliv krever sterk styring, sier prosjektleder Jan Kr. Karlsen. / Aftenposten 161201

Trives som nomader
Fire år i landskap for Accenture-ansatte. I 1997 flyttet Accenture inn i nye lokaler, og alle faste arbeidsplasser ble eliminert. Fire år senere lever det trådløse, kontorløse og papirløse arbeidsmiljøet i beste velgående. / CW 131201

Opinionslederne får større påvirkningskraft med Internett
Samfunnets nye opinionsledere har større påvirkningskraft enn noensinne, og bruker Internett aktivt som informasjonskilde. Dette går frem av en ny studie. / Digi 121201

Støyete, men sosialt
Høylytte telefonsamtaler er tabu, men miljøet er blitt mer sosialt. Det mener de Telenor-ansatte etter en uke i nye lokaler på Fornebu, uten fast arbeidsplass. Legg til effektivt, så stemmer erfaringene med et pilotprosjekt i selskapet If. / Aftenposten 041201 - SFF 101201

E-postdoktorns recept:Ta makten över mailen
Är ni trötta på den eviga floden av e-brev, av att ständigt bli avbruten av ny post och av att knappt hitta fram genom e-posthögarna som lagras redan efter några futtiga dagars frånvaro från jobbet? Lugn, bara lugn, det kommer att bli värre. / Personal och ledarskap okt.01 / 101201 SFF

Kurs i fjernarbeid som fjernundervisning over Internett
Fjernarbeid og nettbaserte arbeidsformer blir en del av hverdagen for stadig flere. Nå har du muligheten til å lære viktige teknikker og få nyttig kunnskap uten å måtte prøve og feile for å få det til å fungere i forhold til deg selv, familien og arbeidsplassen. / Senter for fjernarbeid 031201  Les mer

Ny bok om fjernarbeid
"Arbeid på nye måter - perspektiver på fjernarbeid" utgis av Prosjekt Fjernarbeid som nå er i avslutningsfasen. Boken har satt seg som mål å vise den store bredden i problemstillinger som er knyttet til fjernarbeid i det nye arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Den kommer inn på forestillinger og erfaringer om fleksibilitet og det gode liv ved å fokusere på livskvalitet og grensedragingen mellom arbeid og fritid. / Fjernarbeidsforum 281101

Mobil og mail stresser
Den evige tilgjengeligheten kan fort bli en forbannelse. For deg - og for din familie.
For noen tar arbeidsdagen aldri slutt. I det moderne samfunnet slutter dagens stress og mas via e-post og mobiltelefon ikke selv om du forlater kontoret. Du er alltid tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg. Om det så er i sengen, på sofaen eller når du sitter på bussen. / DinSide 271101

Telenor flytter til Fornebu:
Storskala eksperiment i nye arbeidsformer

26. november 2001 flytter de første 1800 av vel 8000 ansatte til Telenors nye kontorbygg på Fornebu. Det kan bli interessant å se om Telenor må gjøre store tilpasninger på konseptet. Det blir en stor overgang fra et tradisjonelt cellekontor med papirbaserte arbeidsmåter til en fleksibel arbeidsplass som en  deler med flere. / SFF 261101 Les mer

Telenor-ansatte først inn på Fornebu :
Telenor lander på Fornebu
Over helgen flytter de første 1600 Telenor-ansatte inn. De åpne kontorlandskapene skal bli papirfrie og uten personlige eiendeler. Arbeidsplassen blir en bærbar PC, en mobiltelefon og muligheten til å logge seg på hvor som helst i en bygning som vil være på 140000 kvadratmeter når den er ferdig. Konsernsjef Tormod Hermansen blir en av få som får fast plass. / Aftenposten 221101

Jaget etter arbeidsro
Ikke forstyrr! En vanlig kontorarbeider blir forstyrret et par hundre ganger hver dag. For å sikre arbeidsro forsøker bedrifter friske knep: Et stille galleri med arbeidsplass i, hyttetur for å la folk jobbe, stille rom for konsentrasjon og epostforbud hver fredag. / Aftenposten 090601 - SFF 261101

Slik anvender de teknologien i "Fremtidshuset"
Å klare å kombinere hjemmearbeid med fritid innenfor huset fire vegger har vist seg å by på flere utfordringer enn de fleste hadde forutsett. Når er du egentlig på jobb, og når er du "bare" hjemme. I huset fokuseres det på mulige konfliktkilder og løsninger på slike problemer. /  CW
061101 - SFF 251101

Mobilstyrt fremtidshus
Her er fremtidshuset som automatisk slår av glemte kokeplater og strykejern idet du stenger døren og setter på alarmen. / VG 221101

T Skap gode dataarbeidsplasser
För att en arbetsplats med dator skall bli bra krävs att arbetsförhållandena är sådana att de befrämjar hälsa, välbefinnande och produktivitet. Arbetslivsinstitutets webbsatsning "Tema Datorarbete" ger en vägledning för hur bra arbetsplatser med dator kan se ut. / Arbetslivsinstitutet 101001 - SFF 221101

”Servicesyken”:
Forskningsinnsats for "call-senterene"
Call-sentrene er kanskje den sektoren i arbeidslivet som vokser alle raskest for tiden. Med datastøtte håndterer de telefon- og e-postkommunikasjon med en mengde kunder. I Sverige har bransjen en tilveksten på 25-30% årlig. / Statens arbeidsmiljøinstitutt 221101

O Når selvstyring er selvstyrt
Moderne ledelsesformer har spillet fallit mange steder. De ansatte har ikke fået mere fleksibelt arbejde og større ansvar i 90erne - de har bare fået mere at lave / HK-bladet 200201 - SFF 221101

O Moderne arbeidsformer gir stress
Luftige ord som fleksibilitet og mobilitet i stadig større grad rokker gevaldigt ved, hvad vi engang forstod ved ordene arbejdsplads og arbejdstid. Strømpilene i den udvikling er IT-branchen, reklamebranchen og konsulentbranchen, som udviser flest symptomer på det mobile, fleksible arbejdslivs børnesygdomme. / CW-DK 010101 - SFF 221101

Finland vant i eWeek 2001 i skarp konkurranse med det norske og skotske bidraget
Vinnerbidraget beskriver en satsing på fjernarbeid allerede fra 1987 i den nord-finske byen Kuusamo med 18 000 innbyggere ikke langt fra den russiske grensen. / SFF 151101

Farlig å taste i mer enn 25 timer
Trondheim (12.11.2001) - Jo mer tid du tilbringer foran datamaskinen, jo større er faren for skader. Den magiske grensen går ved 25 timer per uke. / Digi 12100

eFinans AS - nye arbeidsplasser i Hedalen
eFinans AS er et selskap under stiftelse.  Selskapet har som målsetting å kunne tilby outsourcing av regnskap, økonomi og finanstjenester. 
081101 hedalen.no

Valdres kontorpark gir håp for Hedalen
Da champagneglassene med mineralvatn ble hevet i går, var det for å feire at tre selskaper hadde fått plass i kontorparken. Foruten Procontec as, holder også nyskapningene eFinans as og Valdres Fjernarbeidssenter til i bygningen. / 081101 Valdres

Businesslunsjens død?
Verdens store servicebedrifter innen jus, revisjon og konsulting bruker i stadig større grad individualiserte websider for å kommunisere med sine klienter. Økt bruk av spesialsydd kommunikasjon skaper et mindre behov for lunsjer, møter og middager. Mange har lenge sagt det samme men et nytt programmerings språk får de internasjonale gigantene til å walk the walk isteden for å talk the talk. / SPO 291001  SFF 071101

Arbeidsmaurens ferie
Hva pakker du ned i sekken før du drar på ferie? Hvis vi skal tro en undersøkelse fra TMP World wide ser det ut til at mobiltelefoner, viktige visittkort samt laptopen kastes ned i sekken like naturlig som solsbeskyttelses-faktor, bikini og badebukser. / SPO 291001  SFF 071101

-Småprat øker effektiviteten
Kravene til å få oppgavene unna er blitt så høye at vi dropper de små, uformelle samtalene med kollegene på jobben. Det går på produktiviteten løs. Hardest rammes småbarnsforeldre, som allerede er i tidsklemma. -Snakk mer med kollegene og gjør en bedre jobb, sier den danske forskeren Mie Femø Nielsen. / Aftenposten 051101

Norske Semco med faglig bidrag i konkurranse om eWeek2001 Award 
Rådgivningsfirmaet  Semco er en av tre kandidater i konkurransen om beste bidrag i gruppen for beste aktiviteter til å støtte regional utvikling der fjernarbeid er brukt for å fremme inkludering av avsidesliggende eller underutviklede regioner i nasjonalt, europeisk eller globalt perspektiv. / Senter for fjernarbeid 311001

Rindal satser på fjernarbeid i nyåpnet senter
Rindal vil ha utflyttede velutdannede sambygdinger hjem igjen. Satsing på fjernarbeidssenter er ett av virkemidlene. SFF 291001

Microsoft XP vekker interesse for videomøter
Distansmöten över internet verkar ligga i tiden. Microsofts anser att det räcker med Windows XP för att sköta detta, medan företag som Marratech och Cybernetics tror på specialiserade produkter. / ComputerSweden 281001

Fjernstyrt kontor-PC effektiviserer fjernarbeidet
- Windows XP har integrert fjernstyring av PC-en. Du kan la kontor-PC-en gå i dvale, vekke den hjemmefra og få full tilgang til din vanlige arbeidsflate. / digi 251001

Sådan følger IT-konsulenten med
Arbejdsdagen er så travl, at den faglige opdatering tit bliver udsat til aftener og weekender. Konsulent Carsten Ramskov bruger mellem ti og tyve timer om ugen på at holde øje med, hvilken ny viden han kan bruge i sit job, hvor han rådgiver i IT-optimering i selskabet IT Optima. /CW-Danmark 281001

Bred granskning av branschen call center
Rapporter om arbetsförhållanden och de anställdas hälsa på call centers är få trots att call center är den kanske snabbast växande arbetsmarknadssektorn med 25-30 procent årlig tillväxt. Från de call centers som finns rapporteras bland annat ohälsa och hög sjukfrånvaro. Nu i oktober startar en bred granskning av branschen. Ett 20-tal call centers med cirka 2 000 anställda ska ingå i studien. / Arbetslivsinstitutet 281001

Like barn leker best – også innen fjernarbeid
Er du en segmentator eller integrator når du fjernarbeider? Fjernarbeidere løser sin hjemmekontortilværelse på forskjellige måter. / SFF 231001

- Fjernarbeid - fordel for noen – ulempe for andre
- Det som oppleves som fordel for noen – vil være en ulempe for andre. Slik er vi forskjellige, sier førstesekretær Evy Buverud Pedersen fra Landsorganisasjonen - LO. – Et ordtak sier: "For mye og for lite skjemmer alt". Og dette gjelder også for fjernarbeid sier Buverud Pedersen. SFF 221001

Fortsatt skattefri hjemme-PC
Å låne en PC fra jobben er fremdeles skattefritt, mens det å få kjøpt en PC via jobben alltid har utløst skatt. 16. oktober strammet myndighetene inn regelen, men søndag 21 oktober kom kontrabeskjeden. / DinSide 221001

Odal næringshage tildelt Fjernarbeidsprisen 2001:
- Har vist lokalt initiativ og engasjement
- Odal Næringshage har, gjennom snart to års drift, vist at lokalt initiativ og engasjement, og god arbeidsinnsats og ledelse, har gitt ønskede resultater for næringshagen, sa Jorunn Bettum, leder i Norsk fjernarbeidsforum på NIPAs fjernarbeidskonferanse. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Norsk fjernarbeidsforum. / Senter for fjernarbeid 181001

Yngve Hågensen i ny rolle
- "Fleksibilitet" må bli et positivt ladet begrep. Vi kan ikke lenger ha det slik at seniorene stadig får høre spørsmålet: "Hvor lenge har du tenkt å være her du, 'a?" -Trygghet i seniorfasen må være en menneskerett, mener han. / LO-nytt 151001

400 fåglar utan jobb
Det är inte bara människor som förlorar jobbet på grund av datorisering. Åtminstone 400 brevduvor har förlorat jobbet i Indien därför att folk börjat skicka e-post i stället för fågelpost. / ComputerSweden 121001

Stressede mannlige dataarbeidere
Mannlige arbeidstakere foran dataskjermene opplever mer stress enn andre arbeidstakere. Det viser ny svensk forskning. Disse er de som samtidig får mest støtte fra sine sjefer. / Arbeidsmiljøsenteret 121001

Etter terrorkatastrofen i USA:
Skaper grobunn for desentralisert samfunnstenkning
For mange vil nok 11. september med flyterrrorkatastrofen mot World Trade Center stå som en dag der en del sammenhenger trådte klarere frem. Måten Internett responderte og fungerte denne katastrofedagen var en klar demonstrasjon av logikken i en desentralisert tenkning. / SFF 051001

Hjemmekontoret blir backup for jobben
Nedre Manhatten ble blokkert for normal aktivitet da World Trade Center ble ødelagt – En ettervirkning kan være at virksomhetene nå av beredskapsgrunner som minimum vil sørge for at nøkkel-personell kan holdes fullt operative fra hjemmekontorer, sier professor Mitchel Moss, professor i by-politikk og planlegging ved New York University.  / SFF 051001

Fjernarbeid øker sterkt i terrorrammet storbedrift 
Janice Miholics er visepresident i kjempefirmaet Merrill Lynch sin avdeling for "global telework strategies". Nå jobber hun hjemmefra fulltid samtidig som hun leger en skadet skulder. Miholics var i tårnet  i World Trade Center der det andre flyet traff. / SFF 041001

Videokonferenser vanligare efter terrorattacken
Marknaden för videkonferenser får nu en boom, som en direkt effekt av terrorattacken i USA den 11 september. När nya hotbilder tornar upp minskar resandet och intresset för konferenssystem ökar. / ComputerSweden 051001

Skyskrapere blir overflødige
– Det moderne samfunnet trenger ikke skyskrapere, hevder en amerikansk arkitekturprofessor etter tragedien i New York. Han tror at moderne informasjonsteknologi etter hvert overflødiggjør store ansamlinger av arbeidende mennesker på store arbeidsplasser, og at de i stedet blir sittende og jobbe i distriktene. På den måten griper han rett inn i den norske bredbånd- og distriktsdebatten. /  Teknisk ukeblad 021001

Skattelette for fjernarbeiderbedrifter i USA
For å redusere forurensingen fra ansatte som kjører biler til jobben, kan nå bedrifter som deltar i et program for å minske bilbruken gjennom fjernarbeid få skattelette og andre fordeler fra myndighetene. / SFF 011001

Firma-samarbejde over nettet er på mode
Erhvervslivet har fået et nyt ord. Et ord, det gælder om at lære godt og grundigt. For collaborative commerce - tæt samarbejde mellem firmaer via internettet - er fremtidens måde at sikre sig overlevelse på. /Jyllandsposten 011001

Mest chefer som jobbar på distans
D
et blev aldrig den succé som man trodde på 1980-talet. Ju högre upp i en organisation man befinner sig, desto vanligare är det att distansarbeta. Chefer kan till exempel styra sina möten så att en veckodag blir mötesfri.
10 procent av Sveriges arbetskraft arbetar helt eller delvis på distans. Den siffran har legat konstant i tio år. / Ny teknik 260901

Drømmen som gikk i oppfyllelse
BabyMedia AS er resultatet av en jordmor som hadde en drøm. En drøm om å kunne jobbe hjemme og lage en ordentlig nettside for norske kvinner. Hadde drømmen vært noen andres, hadde det kanskje fortsatt kun vært en drøm. Men jordmor Siri von Krogh ville videre med drømmen sin. Tanker ble til ord. Ord ble til planer. Planer ble til handling, og i dag sysselsetter drømmen fem mennesker. Fem heldige mennesker som tilsammen utgjør det som vi tror er en internettbedrift for fremtiden. / www.babymedia.no / SFF 260901

E-lansere – en gruppe som kommer på arbeidsmarkedet?
Vil det bli en utvikling med såkalte e-lansere som gjennom nettet finner seg arbeide, eller blir engasjert i nettverk ut i fra virtuelle organisasjoner ? Antakelig er denne gruppen i vekst, men den har minst ett alvorlig problem. Hittil gir elektroniske jobbarenaer alene utilstrekkelige muligheter for tillitsbygging mellom elanser – oppdragsgiver og samarbeidspartnere. / SFF 250901

Forsker Hege Torp:
- LO er bakstreversk
Forskningsleder Ved Institutt for samfunnsforskning, Hege Torp synes LO er lite fremtidsrettet. - Oppslutningen om LO synker blant annet fordi mange arbeidstakere ser på organisasjonen som bakstreversk og lite fremtidsrettet. De har ikke har klart å finne gode løsninger på mer fleksible arbeidstidsordninger, mener arbeidslivsforsker Hege Torp. / NOPEF 210601 / SFF 240901

Seks av ti slår aldri av
Nordmenn er i ferd med å gjøre seg ekstremt tilgjengelige. 57 prosent av mobilbrukerne sier at de stort sett hele tiden er å få tak i på mobilen. / Aftenposten 210901

Fjernstyring må ikke bety bare økt fortjeneste
- Også sikkerheten og arbeidsmiljøet må forbedres
- Om fortjenesten forbedres ved fjernstyring av installasjoner, men ikke sikkerheten eller arbeidsmiljøet, så er ikke prosjektet godt nok, sa forbundssekretær Sonja Tinnesand i NOPEF i sin innledning på Drifts- og Vedlikeholdsdagene i Stavanger. / NOPEF 200901 / SFF 240901

Satser i Lødingen

Selskapet Zalaris satser på distriktene og flytter arbeidsplasser fra Oslo til Lødingen i Nordland. - I distriktene får vi mer stabil arbeidskraft som også har mulighet til å yte mer. /  Nationen 200901

Bevisste valg på bygda
- De som velger å bli boende på bygda, ofte mot alle odds, gjør overveide valg. Det sier forsker Ketil Skogen i en kommentar til gårsdagens uttalelser fra professor Ottar Brox. /  Nationen
190901

Bygda skaper taperklasse
Hellerudsletta (Nationen): - En ny, tapende samfunnsklasse vokser fram, hevder professor Ottar Brox. Han advarer mot hillbillytilstander, og viser til forholdene i indre Finnmark, hvor ungdom livnærer seg på foreldre, sosialen og strøjobber. /  Nationen
180901

Sverige og Finland er e-work racere
I følge resultater for måling av hvordan fleksibelt arbeid - deriblant e-work - utvikler seg i Europa, er Sverige, Finland og England land som "lett tar til seg nye arbeidsmåter og som har dynamiske arbeidsmarkeder". /  Senter for fjernarbeid 170901

- Folk vil ha informasjon hele døgnet
Det er slutt på den tiden da kommunen kunne forvente at folk kom i arbeidstiden for å få tak i kommunal informasjon. 40 prosent søker opplysninger utenfor vanlig arbeidstid.  / Kommunal Rapport 120901

T Datatilsynet vil ha sterkere kryptering
- Datatilsynet mener sterkere kryptering er nødvendig ved overførsel av sensitive personopplysninger, og oppfordrer alle til å oppgradere nettlesere og epost-programmer. / digi 150901

T Bygdene i Nord-Østerdal skal få bredbånd
 Kommunene i Nord-Østerdal skal få tilknytning til fibernett, og litt av regningen betaler de selv. / digi 120901

I Hedmark pendler 10 prosent av arbeidsstyrken
Samlet har Hedmark ved inngangen til år 2000 en netto arbeidspendling ut fra fylket på 8 000 personer. Det tilsvarer hele 10 prosent av arbeidsstyrken. Hedmark har langt fler sysselsatte enn antall arbeidsplasser innen fylket. / Senter for fjernarbeid 070901

Snart fjernarbeidssenter i Rindal
Rindal kommune er kanskje neste småkommune på vel 2100 innbyggere som satser på et fjernarbeidssenter kombinert med næringshage. / 070901 Senter for fjernarbeid

- Send ansatte på samlivskurs
Ny forskning viser at konflikter mellom jobb og familieliv for mange er den aller største stressfaktoren. Forsker Frode Thuen mener næringslivet bør gi samlivskurs til sine ansatte. / Dagsavisen 070901

Suksess med elæring
Det norske elæringsselskapet Mintra stiller seg uforstående til bildet pressen har skapt av en elæringsbransje som sliter. Selv forventer de en vekst på 100 prosent fra 2000 til 2001. / Computerworld 070901

Politisk enighet om at sjefen ikke skal lese ansattes e-post
- Før valget er det bred politisk enighet om at arbeidsgivere ikke bør ha rett til å kontrollere de ansattes e-post. FrP sier dette er et pikant spørsmål som de ikke har tatt stilling til ennå.  / digi 050901

Paul Chaffey vil rydde i IT-bransjen
- Tidligere SV-politiker Paul Chaffey tar grep om NHO-foreningen Abelia og vil bringe mer orden i de fagorganisertes rekker. Men han tror ikke på kollektive tariffavtaler. / Digi 030901

Fjernarbeidsprosjektet i Engerdal sliter
En har hittil ikke fått "solgt" fjernarbeidstilbudet slik man hadde forventet. Det har vært vanskelig å få utflyttede Engerdøler hjem som fjernarbeidere, og å få hyttefolket til å benytte fjernarbeidsplassene i næringssenteret. / Senter for fjernarbeid 310801

Studie over fjernledelse i Forsvaret:
- Arbeidsformen krever mer av fjernlederen
Fjernledelse av fjernarbeidere oppleves som krevende blant ledere i Forsvaret. Major Jonny Ruud har laget den første studien om fjernarbeid i Forsvaret i sin prosjektoppgave for pilotkurset i fjernarbeid. / Senter for fjernarbeid 280801

T Telenor dyr på ADSL
I en undersøkelse foretatt av Goldman Sachs og gjengitt i Communications Week International nr 269 kommer Telenor på topp i priser for tilknytning via ADSL. / Nortib 270801

Problematisk telearbejde sætter rekord
Om få år vil halvdelen af danskerne arbejde hjemmefra via computeren i større eller mindre grad. Allerede i dag gælder det hver femte. De fleste gør det frivilligt, men nogle presses til også at arbejde hjemme.Uanset årsag, ændres de danske familiers hverdag markant de kommende år. / Jyllandsposten 230801

Konsulent: Hjemmearbejde kræver stram struktur
Driv familien som et firma med stramme rammer, hvis I arbejder hjemmefra, råder virksomhedskonsulent Bo Bresson, som sammen med sin kone Lene Rikke Bresson kører foretagendet familien Bresson med fem børn. / Jyllandsposten 220801

Job i København - bopæl i Århus
Hos familien Busch har begge forældre arbejdet hjemme ved computeren i flere år. Og sådan skal det blive ved at være. Fleksibilitet og fred er de helt store gevinster. / Jyllandsposten 220801

Fikk sparken etter å ha sendt e-post
En ansatt i Danmarks største fagforbund sendte en privat e-post om sine lønnsforhold. Dermed fikk hun sparken. Her hjemme oppfordres LO og NHO til å bli enige om rammeavtaler for e-postbruk. / Aftenposten 220801

Arbejde over nettet er dagligdag
I over 27 millioner europæiske firmaer findes der i dag mennesker, der kun arbejder via internettet. Jyllandsposten 160801 / Saken omtalt fra Senter for fjernarbeid 210601

T Fjernarbeidere lett bytte for hackere        
Fjernarbeidere med bredbåndsforbindelse er spesielt sårbare for hackere som trenger seg inn på deres datamaskin. I neste omgang kan selve bedriften bli utsatt. Senter for fjernarbeid 170801

E-flørter bort arbeidstida
- M
enn både flørter mer og sladrer mer om kolleger via epost enn kvinner gjør. Kvinner har blitt mer forsiktige. / Dagbladet 170801

Oppfordres til å jobbe mindre
Microsoft i Storbritannia ser helst at de ansatte jobber mindre. Nå skal en kampanje der arbeiderne får betalt for å gå tidlig sørge for omleggingen. / Nettavisen 150801

Fjernarbeidere på museum  
Hvordan er det å ha kontor hjemme? Hvordan organiseres arbeidsdagen? Sekretariatet for samtidsdokumentasjon og -forskning ved Maihaugen vil gjøre en undersøkelse av hjemmekontorer. / Senter for fjernarbeid / 150801

IT skal forenkle skjemaveldet
Norske bedrifter må forholde seg til rundt 665 ulike skjemaer bare fra staten. Nå utvikles et system som gjør at bedriftene kan legge inn disse opplysningene direkte på Internett. Aftenposten 130801

Militær teknologi skal beskytte e-posten din
Norske myndigheter vil at all sensitiv epost skal gjøres uleselig for andre enn avsender og tiltenkt mottager. I høst lanseres statens "kryptopolitikk".  Aftenposten 130801

Familiekrangel av hjemmekontor
Har du hjemmekontor, føler du deg sannsynligvis mer produktiv og langt mindre stresset enn om du bare hadde jobbet utenfor hjemmet. Men det er ikke sikkert ektefellen din er like fornøyd.... Aftenposten 040801

Spår papirløst kontor
- Det papirløse kontoret kommer. Helt sikkert. Men når, det tør jeg ikke spå, sier Torulv Tøsse, toppsjefen for IBM Hamar. Hamar Dagblad 100801

Skal kartlegge pendlernes behov
I samarbeid med Gran kommune skal Gunalf Bækkeli kartlegge pendlernes behov gjennom en spørreundersøkelse som er utarbeidet ved «Program i samfunnsplanlegging» ved NTNU i Trondheim. Hadeland 120701 / SFF 080801

Kvinner med hjemmekontor upopulære
Arbeidsgivere ser gjerne at menn jobber hjemme. Kvinner med hjemmekontor er derimot ikke særlig populære. De blir mistenkt for å være mindre produktive enn sine mannlige kolleger. Nettavisen 120701 / SFF 080801

Utenrikskontor lagt til Tromsø

TROMSØ: Nettavisens utenrikssjef Ole Berthelsen (39) har flyttet til Tromsø, og tatt jobben med seg. Nordlys 300701 / SFF 080801

"Papirløst" gir mer papirbruk
Når Telenor flytter til Fornebu, skal papirposten som kommer inn, kastes. Men i de "papirløse" kontorene vil papirforbruket stige. Aftenposten 040701 / SFF 080801

Seks av ti sender tabbe-post
Seks av ti e-postbrukere tabber seg ut og sender e-postmeldinger til feil mottaker. Og de kan være ganske så flaue. / Dagbladet 300601

Sommer ferie - tid til litt ettertanke? 
Eller er tiden under press når vi har fri også? / Senter for fjernarbeid 290601

 
27 millioner virksomheter i Europa bruker eWork
27 millioner virksomheter i Europa oppgir at de bruker eWork på en eller annen måte. Innen de femten EU-landene inklusive Ungarn, Polen og Tjekkia Omlag er det omlag 55,5 millioner bedrifter. Det er det store Emergence arbeidsundersøkelsen som melder dette. / Senter for fjernarbeid 210601

 

Fra stress i Oslo til ro i Etnedal
Kari og Øystein Andersen tok med seg sine to barn og flyttet fra en stressende hverdag i Oslo til et småbruk i Etnedal i Valdres. Alle trives på sitt nye bosted og har ikke angret en dag. Dirstiktsforum.net 180501 / SFF 180601

Grenslandet stenger ned
Natten senker seg over Grenslandet og en kald vind blåser bort de siste nettsporene..... / Grenslandet 080601 / SFF 180601

Med læreren på skjermen
De ansatte ved Kampen Grafisk går på kurs hele tiden, men det er det ingen som legger merke til. For produksjonen går som normalt. /  Aftenposten 180601

Prosjektoppgave fra pilotkurset i fjernarbeid:
Hvordan etablere seg som selvstendig fjernarbeider
- Alfa og Omega her er å ha en forretningsplan, forteller Siri Resset i sin prosjektoppgave. - Det er grunnlaget for å se hvilket marked en kan gå inn i og om det er realistisk og satse på. Det er også grunnlaget for å få støtte og finansiering. / Senter for fjernarbeid 180601

Fjernarbeid og livskvalitet
- hva med partners livskvalitet, og forholdet til kollega og leder?

Det europeiske forskningsprosjektet "The impacts of telework on sustainable social development and quality of life" ble avsluttet i begynnelsen av juni. Et av hovedmålene med prosjektet er å finne ut hvordan fjernarbeid fra hjemmet innvirker på livskvaliteten til fjernarbeideren selv og hans/hennes familie. Forskere fra Telenor Forskning og Utvikling har vært med i prosjektet fra norsk side. / Senter for fjernarbeid 130601

Synes hjemme-pc er uetisk
Skattedirektoratet nekter egne ansatte å benytte ordningen. Skattedirektoratet har satt foten ned for ordningen med hjemme-pc for etatens egne ansatte. Det mener den er uetisk. / CW 070601
l

Grønn Stat-prosjektet oppsummerer:
Tonnevis av papir er blitt 'borte' i staten
Ved å bruke elektronisk framfor papirbasert informasjon har Statens forvaltningstjeneste spart over ni tonn papir på ett år. Oljedirektoratet har anslått de kan spare 2,5 millioner kroner på å bruke videokonferanseutstyr i stedet for tjenestereiser. / SFT 060601

Elæring gir dårligere resultat
En undersøkelse utført av Forrester Research viser at ren nettbasert opplæring gir dårligere resultater enn tradisjonell undervisning. / CW 050601

Et nytt arbeidsbegrep – hvor lenge varer det?
For ikke så mange år siden het det å være ustabil i arbeidet. I dag kaller vi det å være fleksible og omstillingsparat. Verdiene på arbeidsmarkedet har endret kurs i takt med den hastige utviklingen på vei mot en helt ny samfunnstype og et nytt arbeidsbegrep, mener forskerne Kristine Baastrup og Anne-Marie Dahl i en kronikk i Jyllandsposten.  Begge arbeider ved det danske Fremtidssinstituttet i København. / Senter for fjernarbeid 030501

Billigere stat i distriktene
Nye og effektive IKT-løsninger kan gjøre distrikt-Norge i stand til å løse offentlige oppgaver både billigere og bedre enn ved tilsvarende lokalisering i hovedstaden. Det viser en studie utført av Cap Gemini Ernst & Young i Bodø. / distriktsforum.net / 210501 / SFF 010601

Staten ut av Oslo med hjelp fra næringshager
Næringshagene kan være til stor hjelp når statlige oppgaver skal ut av Oslo. Det mener administrerende direktør Harald Kjelstad i SIVA. - Næringshagene kan tilby et dynamisk miljø for løsning av offentlige oppgaver også på fylkes- og kommunenivå, mener han./ distriktsforum.net / 210501 / SFF 010601

Efaktura blir for dyrt for småbedriftene
Ringnett på Hønefoss hevder de vil bruke 30 år før en investering i et efaktura-system betaler seg. Bankenes Betalingssentral (BBS) innrømmer at småbedrifter foreløpig kan glemme den nye måten å sende regninger på. / CW 010601


Videokonferanser krymper Norge
Med hjelp av ukuelig pågangsmot og moderne teknologi, vil Sandane Næringshage i jordbrukskommunen Gloppen bygge opp et nyskapende utdanningsmiljø som skal kunne konkurrere med hele landet./ distriktsforum.net / 140501 / SFF 010601

Staten ut av Oslo med hjelp fra næringshager
Næringshagene kan være til stor hjelp når statlige oppgaver skal ut av Oslo. Det mener administrerende direktør Harald Kjelstad i SIVA. - Næringshagene kan tilby et dynamisk miljø for løsning av offentlige oppgaver også på fylkes- og kommunenivå, mener han./ distriktsforum.net / 210501 / SFF 010601

Næringslivets callgirls
Teknologien forandrer oss. Gjør oss utålmodige. Som forbrukere forventer vi at kontaktlinse-leverandøren er tilgjengelig døgnet rundt, og at flybilletten kan bestilles på sekundet. Et storbyfenomen. Med ringvirkninger. For næringsstrukturen i distrikts-Norge forandrer seg i takt med oss. Før hadde de fisk. Nå har de callgirls. / Økonomisk Rapport 180501

Callgirls - LO skeptisk
I Sverige er callsenter-bransjen både større og lenger kommet enn her i Norge. Outsourcing-aktørene antas å sysselsette cirka 8000 mennesker, og omsette for rundt 1,4 milliarder svenske kroner. Inkluderer man bedriftenes egne callsentre sysselsetter bransjen totalt cirka 45 000 folk. / Økonomisk Rapport 180501

Tre dager jobb - tre dager fri - året rundt
Tenk deg sykepleiere som ikke er sykmeldte eller har vondt i nakke og skuldre. Tenk deg sykepleiere som smiler og er glade på jobb, fordi de jevnlig får tid til å hente seg inn. Slik fungerer det for de ansatte ved Grønbodahemmets avdeling for senildemente. Årsak: De jobber tre dager og har tre dager fri - kontinuerlig. Arbeidsmiljø mai 2001 / SFF 200501

Bedrifter uten kontroll over IT-ressursene
IT-utstyr er nødvendig og dyrt. Men kun 44 prosent av de største bedriftene har god nok kontroll over utstyret sitt. Knapt tre av ti bedrifter sier at de har god nok oversikt over hvor godt IT-utstyret fungerer i forhold til bedriftenes behov. / Aftenposten 140501

Bedre økonomi med virtuelt samarbeid
Over 200 kommunalt ansatte kan bli berørt av et utstrakt digitalt samarbeid i Indre Namdal. Seks kommuner kan frigjøre store ressurser ved å slå sammen oppgaver. http://www.in-namdal.no/prosjektweb/  / Kommunal-rapport 050501 / SFF 110501

PC-arbeid gjør menn stresset
Den økte bruken av PC i arbeidslivet har ført til at menn er blitt mer stresset. Kvinnenes helse påvirkes derimot ikke i like stor grad av teknologiseringen. Det viser en rapport utarbeidet ved Yrkesmedicinska kliniken (YMK) i Göteborg. Drøyt 12.000 personer inngår i studien, melder Göteborgs-Posten. / CNN 090501

O Nettbasert virtuell prosjektbedrift i fremgang
Nylig ble bedriften Hyperlinkto omtalt i Computerworld. Bedriften har kun tre ansatte. Sammen med 60 høyt kvalifiserte frilansere har de på under et år skapt en virtuell organisasjon som yter tjenester til en rekke store bedrifter. / SFF 060501

T Kjøp refillsett til blekkskrivere
Ta innersvingen på griske blekkselgere. Reduser refill-prisen med 80 prosent. Senter for fjernarbeid 050501

Fleksitid for halvparten av norske arbeidstagere
Annenhver norske arbeidstager kan helt eller delvis selv bestemme når arbeidsdagen skal begynne og slutte, viser undersøkelse. / Aftenposten 290401 / SFF 060501

O Internett gir middelaldersk arbeidsmarked
Glem fast jobb og store selskaper. Fremtiden tilhører løsarbeidere med PC og Internett som arbeidsverktøy. / Aftenposten 130201 / SFF 050501

T Farlige medarbeidere
Hjemme-pc-ene er ikke forberedt på avanserte angrep. De er tilpasset virus. Ved sporadisk oppringning til bedriften er det sjelden uvedkommende kommer seg inn, men ved forlengelse av lokalnettet til hjemmet er ofte bakdøren åpen til bedriftens indre liv./ CW 050501

Litt for grisk på hjemmekontoret
Ikke vær for grisk hvis du leier hjemmekontor av deg selv. Det kan bli dyrt. / Dagbladet 230401 / SFF 050501

IKT ingen sesamløsning for distriktene
Bare i mindre grad vil IKT reduserere avstandsulempene for næringslivet i distriktene. Samtidig blir næringslivet mer og mer tjenestebasert og dermed mer avstandsavhengig, konkluderer forskerne som har gjennomført landsdelsstudiene på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet. / Interreg III 190401 / SFF 0205001

Miljøtiltak i USA: Skattelette for telependling
I fem amerikanske byer vil nå myndighetene gi skattelette for selskaper som lar sine medarbeidere jobbe hjemmefra. / ITavisen 270401

Fjernarbeider til sjøs
Jonathan Spencer har dratt til sjøs med hele familien, samtidig som han fortsatt er leder for sitt firma innen eiendomutvikling i London. Hvordan er det mulig? Han er selvsagt fjernarbeider! / Senter for fjernarbeid 250401

- Bønder eller arbeidstakere
«Hedmark er et fylke som alltid har vært dominert av sosialistiske partier og holdninger. Folk er rett og slett oppdratt til å være enten bønder eller arbeidstakere» / Hamar Dagblad  240401

Stoltenberg vil flytte arbeid til India
Stoltenberg vil ikke tappe India for sin IT-arbeidskraft. - Det handler ikke om å hente indere til Norge, men om å flytte arbeidsoppgaver fra Norge til India, mener statsminister Jens Stoltenberg. / Aftenposten 240401

Bildskärm av plast blir papperstunn
Amerikanska forskare har lyckats framställa papperstunna bildskärmar av plast. Uppfinningen kan få stora konsekvenser för elektronikindustrin och mediebranschen eftersom plasten är så billig att framställa. / Dagens Nyheter, Sverige 240401

Tullete e-post stjeler tid: 1 av 3 meldinger unødvendige
E-post kan være både vår beste venn og vår verste fiende. Nå viser det seg at ansatte kaster bort en snau time om dagen på arbeidsrelatert e-post, ifølge ny undersøkelse. IT-avisen 230401

Håndholdte slår ut bærbare
Bærbare pcer trues av billigere pdaer, i hvert fall i USA. CW 2230401

- Norge er en utkant
- Norge må bli mer attraktivt før vi kan begynne å snakke om distriktspolitikk, sier NHOs sjeføkonom Tor Steig. Regjeringen ber næringslivet samarbeide med det offentlige i utviklingen av distriktsnorge. NHO 180401

Datorn har blivit vårt vanligaste "verktyg"
Arbete med dator är en relativt ny företeelse på arbetsmarknaden. Utvecklingen har emellertid gått fort och idag arbetar mer än varannan yrkesarbetande vid dator. Förslag til lösning av dom vanligaste och/eller allvarligaste arbetsmiljöproblemen vid datorarbete/ Arbetslivsinstitutet, Sverige april 2001 / SFF 100401

En stor utfordring å lede frilansere/konsulenter
- Det er fem typer leder- kompetanser som peker seg ut i forhold til outsourcing og ledelse av frilansere/ konsulenter, sier Per Andersen i "Ledernes Hovedorganisation" i Danmark. Andersen sier at frilansere/konsulenter er deres egen sjef. De er ikke lojale overfor den enkelte virksomhet. / Senter for fjernarbeid 090401

Sanntids overvåking i Norge
Sanntids overvåking er på vei mot Europa. Allerede i dag er det både mulig og lovlig å avlytte internett i sanntid i Norge. / CW Norge 090401

Bredbånd på soverommet
Ina Stephanie Guthrie Næss (27) har hjemmekontor med bredbånd på soverommet sitt. Der jobber hun med oversetting og dubbing av tegnefilmer./ Dagbladet 010401/ SFF 060401

Telependling 2001: Framtida er fleksibel
- Frihet og fleksibilitet er viktige stikkord for arbeidsgivere som ønsker å framstå som attraktive for dyktige medarbeidere i framtida. Framtidas medarbeidere vil forvente å bli tilbudt en bedre kombinasjon mellom jobb og privatliv enn hva de fleste av oss opplever nå i dag./ Faloposten - medlemsblad for LO-organiserte i DnB / nr2-2000 / SFF 020401

Nytt liv for jernbane- stasjonene
Næringsminister Grete Knudsen lanserte i går jernbanestasjonene som fremtidige knutepunkter for bredbåndstjenester. Ideen blir godt mottatt av Jernbaneverket i trondheimsregionen./ Adressavien okt 2000 / SFF 020401

Telependler Gran Canaria - Tromsø
Knut Alexandersen er Telenor-ansatt i Tromsø. Som mange andre har også han eget hjemmekontor. Han er nok likevel den som trekker begrepet «telependler» lengst ut.
Løsningssalg-selgeren i Telenor Business Solution har nemlig etablert hjemmekontor i byen Arguineguin på den spanske øya Gran Canaria./ Telenor åpen linje nr 12-2000 / SFF 020401

Det er ventet at omfanget av fjernarbeid vil øke, både fordi teknologien gjør det mulig og på grunn av det generelle behovet for fleksibilitet i arbeidslivet. / Kommunal - Rapport 190201/SFF190301

Ny arbeidslivslov
LO ønsker blant annet å skjerpe lovverkets krav til organisering av arbeidet, bestemmelser om fjernarbeid og hjemmearbeid, økt vekt på tiltak mot utstøting fra arbeidslivet, nye og klarere bestemmelser om stillingsvern og arbeidstakeres rettigheter ved nedleggelser eller store omstillinger. Sjeføkonom Stein Reegård sa at LO må slåss for å forsvare den nordiske samfunnsmodellen, med sterk satsing på offentlig sektor, regulering av arbeidstakeres rettigheter og langt mindre forskjeller enn i et samfunn som det amerikanske ikke minst i en tid med økende individualisme og liberalisering. / Stavanger Aftenblad 150201/SFF190301

Alle må få hjemmekontor
­ Mange statsansatte sivilingeniører jobber allerede hjemmefra. Målet må være at alle får muligheten til å opprette hjemmekontor. / Dagsavisen 140201/SFF 190301

4.000 kan få hjemme-PC
Alle de 4.000 ansatte ved Universitet i Oslo får nå tilbud om hjemme-PC. ­ Dette åpner også for en mulighet for hjemmekontor, sier assisterende personaldirektør Jan Thorsen til Dagsavisen. Tilbudet om hjemme-PC er likevel vesensforskjellig fra tilbud om hjemmekontor, tilføyer Thorsen. / Dagsavisen 140201/SFF 190301

- Hamar er et naturlig regionsenter ved Mjøsa
- Hamar-regionen vil de tjue årene vil framstå som en robust pendlingsregion der ny teknologi vil bidra til at det blir mindre behov for å trekke daglig inn til hovedstaden, sier professor Tor Selstad. - Sannsynligvis vil det bli slik at de daglige turene til Oslo blir redusert til to ganger i uka. / Hamar Dagblad 150301

LO kritisk til fjernarbeid i innstilling til ny arbeidslivslov
I sin innstilling om en ny arbeidslivslov til kongressen i vår avgrenser Landsorganisasjonen i Norge (LO) definisjonen av fjernarbeid. I Los terminologi er fjernarbeid det samme som det gamle begrepet hjemmearbeid. - Nye typer arbeidsplasser som telesentra kan ikke defineres som fjernarbeidsplasser, heter det. / Senter for fjernarbeid 140301

Sju av ti nordmenn har mobil
Oslo: Island topper statistikken over land med flest mobiltelefonbrukere. Norge er på åttende plass, mens mobilbruken eksploderer i Asia. / Dagsavisen 130301.
 

Sammenblanding arbeid og familieliv kan gi høyt konfliktnivå
Å jobbe mye hjemme kan tilsynelatende redde mange ut av tidsklemma, men svake skiller på hjemmebane med mellom jobb- og familieengasjementet, kan føre til konflikter og misnøye med både jobb- og familiesituasjon. / Senter for fjernarbeid 130301

Kjerringene mot flyttestrømmen
Da Hakon Gruppen ville flytte deler av sin regnskapsavdeling fra Sinsen i Oslo til Vågåmo, ble Monica Dahl (22) og May Kristin Torhov (23) med på flyttelasset. / Gudbrandsdølen-Dagningen 050301

Fra TELEWORK til E-WORK?
- noen hovedpunkter fra e-work konferansen i Irland. / Senter for fjernarbeid 040301

Fattig og rik i forstaden Kista utenfor Stockholm
Kista nord for Stockholm er et av de heteste stedene i verden når det gjelder mobil kommunikasjon og Internet. Men forstaden preges også av høy arbeidsløshet og store integrasjonsproblemer. / Arbetslivsinstitutet 030301

Helsefremmende fjernarbeid
Får man bedre helse av å jobbe hjemme iblant - ikke bare på kontoret? Det er hva Telenor-forsker Erik Bergersen ønsker å få svar på. Han mener at dersom forholdene ligger til rette for det, kan fjernarbeid ha en helsefremmende effekt. / Arbeidsmiljø nr 2 2000

Underdirektøren som jobber hjemme
Nå kommer også det offentlige - på fjernarbeidsbanen. Og det er ingen hvem som helst som får prøve seg på hjemmekontoret. Et utvalg av ansatte i gamle, ærverdige og grå Finansdepartementet har mulighet til å jobbe hjemme. Selv underdirektører får lov til å fjernarbeide i dette departementet. / Arbeidmiljø nr 1 2000

TØI-rapport fra 1999:
Hjemmekontor reduserer ikke reisebehovet
En reisemønsterundersøkelse fra 1997/98 koblet til en undersøkelse om utbredelse av hjemme-PCer viste ingen reduksjon i reisemønster for de som brukte hjemme-PC i arbeidet. Derimot tydet svarene på en hvis spredning i når en reiste på dagen. / Senter for fjernarbeid 240201

Fjernarbeid nesten ikke tema i Nasjonal Transportplan
Fjernarbeid og telependling er ytterst sparsomt diskutert som et mulig middel til å redusere persontransportbehovet innen arbeidslivet i Nasjonal transportplan for perioden 2002 – 2011. Saken ble behandlet i Stortinget 15. februar. / Senter for fjernarbeid 230201

Overgang til eldre stoff

Fra 12. juli 2002 Fra 18. februar 2001 Fra 16.september 1999