Medlemskap i Norsk forening for ergonomi og human factors - NEHF

NEHF er en faglig interesseorganisasjon. Det henvises til foreningens
formålsparagraf (vedtektenes § 3).
 
Som medlem i NEHF er du..
- en del av et faglig nettverk på ergonomiområdet. Du inviteres til faglige samlinger og har
  tilgang til foreningens internasjonale nettverk og samarbeidspartnere.
- med i et arbeid for å fremme bruk av ergonomiske prisnipper og kunnskap ved utforming
  av arbeidsoppgaver, produkter,  miljø/omgivelser og systemer. 
NEHF ønsker å være
  premissgivende på ergonomiområdet ved å opptre på vegne av sine medlemmer og
  samarbeidspartnere, påvirke retningslinjer, ta initiativ til forskning og utvikling, skape
  forståelse for at ergonomi er et viktig argument ved valg av løsninger, etc.
 
NEHF er tilsuttet Nordiska Ergonomisãllskapet (NES). I samarbeid med de nasjonale
foreningene arrangerer NES en årlig nordisk ergonomikonferanse som går på rundgang
mellom de nordiske landene.
 
Kontingenten er kr 400,-. Medlemsskap gir nedsatt konferanseavgift på nasjonale og
nordiske samlinger samt nedsatt pris for sertifisering som EuroErgonom.
 
Gjennom NES er NEHF tilsluttet International Ergonomics Association (IEA). Som
medlem i 
NEHF har du derigjennom bl.a. tilgang til arrangementer og konferanser
over hele verden til medlemspris.
 
Med vennlig hilsen
NEHF styret

Innmelding Norsk forening for ergonomi og human factors - NEHF

Bare adresseendring? Trykk her for skjema

Etternavn:

Tlf.

Fornavn:

Faks

Arbeidsssted:

Epost:

Yrke/profesjon:    
Adresse:    
Postnummer:    
Poststed: